Autorzy: J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka z udziałem Macieja Jórdeczki, Bolesława Nowaczyka, Marty Osypińskiej, Joanny Trąbskiej, Małgorzaty Winiarskiej-Kabacińskiej

Tytuł: Materiały do wczesnych pradziejów zachodniej Wielkopolski. t .II, Osadnictwo późnopaleolityczne i mezolityczne na stanowisku 7 w Ośnie Lubuskim, seria Ratownicze badania Archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, t. II

Wydawca, miejsce i rok wydania: Poznań 2010,

Liczba stron: 102 : il. Bibliogr.,

Język: polski, streszczenia po angielsku

ISBN:  978-83-89976-39-0

Cena: 24 zł