Redakcja: Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka

Tytuł: Materiały do wczesnych pradziejów zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w Lubrzy

Seria wydawnicza: Ratownicze Badania Archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, oddział w Poznaniu, tom III

Wydawca, miejsce i rok wydania: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Poznań 2011

Język: polski, streszczenie po angielsku

Liczba stron: 918

Format: A4

Okładka: twarda

Nr ISBN: 997-83-933173-0-1

Cena: 94,50 zł