Autor: red. L. Krzyżaniak, M. Kobusiewicz

Tytuł: Origin and early development of food-producing cultures in North-Eastern Africa

Wydawca, miejsce i rok wydania: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Muzeum Archeologiczne w Pozaniu, 1984.

Proceding of the International Symposium organized by the Archaeological Commission of the Polish Academy of Sciences, Poznań Branch, and held under the auspices of the Commission on Terminology of the Prehistory of the Near East and North Africa of the International Union of Prehistoric and Protohistoric Sciences. Dymaczewo near Poznań, 9-13 September 1982.

Język: w języku angielskim

Liczba stron: 503, format B5, oprawa miękka, ryciny, mapy, zdjęcia

Okładka: miękka

Cena: 10 zł