The complete skeleton of an adult female Bubalus bubalis was acquired in 2018 by the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences due to the research grant "Africa-Europe-Asia: The significance of Intercontinental trade in Roman Period for the history of livestock. New archaeozoological data of Red Sea port Berenike (Egypt)” NCN-2016/23/B/HS3/03576. The skeleton comes from a modern breeding animal native to India.

 3D documentation was made for the most important bones for which measurements are made and which are diagnostic morphologically and by its size. The selection was based on the basic work on osteometry of animal bones by Angela von den Driesch „A Guide to the Measurement of Animal Bones: As Developed by the Institut Fur Palaeoanatomie, Domestikationsforschung und Geschichte Der Tiermedizin of the University of Munich”, Harvard University Press (1976).

3D models were made using the photo-scanning technique using licensed Agisoft Metashape software. The scans were scaled and assigned to actual dimensions using Adobe Acrobat tools. Thanks to such calibration, independent measurements in any plane were made possible. For your convenience, the most important measurements are given in the form of a table for each model.

The presented models are saved in the popular .pdf format, which allows you to use them without installing specialized software.

 After cliking the link below and downloading the file to your computer, open it in the free Adobe Acrobat Reader program. It is possible to both rotate the models in any way and zoom in on any part of the model. In order to make measurements of the model on your own, you should run the "Dimensions" function [Tools -More tools - Distance Tool]  in the software. Then mark the start and end points of the measurement, paying attention to their exact location. WARNING! Depending on the selection, the program measures either to a point or to a plane!

 For the 3D printing You need to ask for the access to a file in .STL format.

The remaining parts of the skeleton are housed at the Institute of Archeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences in Poznań, ul. Rubież 46.

Please contact prof. Marta Osypińska for the terms of use.

 

Bubalus bubalis CRANIUM

Bubalus bubalis MANDIBLE L

Bubalus bubalis MANDIBLE R

Bubalus Bubalis SCAPULA L

Bubalus Bubalis SCAPULA R

Bubalus Bubalis HUMERUS L

Bubalus Bubalis HUMERUS R

Bubalus Bubalis RADIUS+ULNA L

Bubalus Bubalis RADIUS+ULNA R

Bubalus Bubalis PELVIS L

Bubalus Bubalis PELVIS R

Bubalus Bubalis FEMUR L

Bubalus Bubalis FEMUR R

Bubalus Bubalis TIBIA L

Bubalus Bubalis TIBIA R

Bubalus Bubalis TALUS

Bubalus Bubalis CALCANEUS

Bubalus Bubalis CENTROTARSALE

Bubalus Bubalis METACARPI L

Bubalus Bubalis METACARPI R

Bubalus Bubalis METATARSI L

Bubalus Bubalis METATARSI R

Bubalus Bubalis I PHALANX L

Bubalus Bubalis I PHALANX R

Bubalus Bubalis II PHALANX L

Bubalus Bubalis II PHALANX R

Bubalus Bubalis III PHALANX L

Bubalus Bubalis III PHALANX R

DSCN0089

 

Kompletny szkielet dorosłej samicy Bubalus bubalis został nabyty w 2018 przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN ze środków grantu badawczego „Africa-Europe-Asia: The significance of Intercontinental trade in Roman Period for the history of livestock. New archaeozoological data of Red Sea port Berenike (Egypt)” NCN-2016/23/B/HS3/03576. Szkielet pochodzi od współczesnego zwierzęcia hodowlanego pochodzącego z Indii.

 Dokumentację 3D wykonano dla najważniejszych kości, dla których wykonuje się pomiary i które są diagnostyczne morfologicznie i wielkościowo. Dokonując wyboru opierano się na podstawowym dziele z dziedziny osteometrii kośćców zwierzęcych Angeli von Driesch „A Guide to the Measurement of Animal Bones: As Developed by the Institut Fur Palaeoanatomie, Domestikationsforschung und Geschichte Der Tiermedizin of the University of Munich”, Harvard University Press (1976).

 Modele 3D wykonano techniką fotoskanowania przy pomocy licencjonowanego oprogramowania Agisoft Metashape. Skany zostały zeskalowane i przypisane rzeczywistym wymiarom przy użyciu narzędzi Adobe Acrobat. Dzięki takiemu skalibrowaniu umożliwiono samodzielne pomiary w dowolnej płaszczyźnie. Dla ułatwienia, przy każdym modelu podano najważniejsze pomiary w formie tabeli. Prezentowane modele zapisane są w popularnym formacie .pdf, który umożliwia korzystanie z nich bez instalowania specjalistycznego oprogramowania.

 Po kliknięciu linka u góry i pobraniu z na swój komputer pliku należy otwierać go w darmowym programie Adobe Acrobat Reader. Możliwe jest zarówno obracanie modeli w dowolny sposób jak i przybliżanie dowolnej partii modelu. W celu dokonywania samodzielnych pomiarów modelu należy uruchomić funkcję „Wymiary” w oprogramowaniu [More tools – Distance Tool]. Następnie należy zaznaczyć punkty początkowy i końcowy pomiaru zwracając uwagę na ich dokładne położenie. UWAGA! Program dokonuje pomiaru zależnie od wyboru do punktu lub do płaszczyzny!

 Do druku 3D należy zapytać o dostęp do pliku w formacie .STL.

Pozostałe partie szkieletu dostępne są w siedzibie Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu, ul. Rubież 46. W celu korzystania z kolekcji prosimy o wcześniejszy kontakt z prof. Martą Osypińską.

Licencja Creative Commons
Te utwory są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.