Znak sprawy: ZDN/IAiEPAN/P/5/19

1. Zgodnie z treścią art. 30 d ustawy o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. r 96, poz. 615 z późn. zm.), INSTYTUT ARCHEOLOGII I ETNOLOGII PAN, Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych z siedzibą w Poznaniu (61-612), przy ul. Rubież 46, zwany dalej Zamawiającym, informuje, o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki w zakresie:

Dostawa publikacji:
Archeologia jako humanistyczna interpretacja przeszłości. Studia dedykowane Profesorowi Henrykowi Mamzerowi.

dla następującego Wykonawcy:
Agencja Reklamowa „TOP” Agnieszka Łuczak
Ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek

Przy udzielaniu niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zgodnie z treścią art. 4d ust.1 pkt 1 tej ustawy.