Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, z siedzibą w Poznaniu, 61-613, ul. Rubież 46, zawiadamia o zamiarze udzielenia zamówienia z dziedziny nauki w następującym zakresie:

Dostawa publikacji:
Archeologia jako humanistyczna interpretacja przeszłości. Studia dedykowane Profesorowi Henrykowi Mamzerowi [ISBN]

Druk złożonej książki wraz z oprawą i dostarczeniem całego nakładu do siedziby Zamawiającego.

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Zapytanie ofertowe.pdf

Zal. druk oferty.pdf

Zal. proj.umowy.doc

Zal. wykaz portfolia.doc

Zal. wykaz dostaw.doc