KONKURS!!!

na stypendystę w projekcie NCN

santokNCNkonkurs

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – HS

Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta

Termin składania ofert: 11 czerwca 2017, 22:00

Nazwa jednostki Instytut Archeologii i Etnologii PAN – Poznań

Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta

Wymagania:

• Wymagane wykształcenie wyższe: archeologia
• Otwarty, udokumentowany przewód doktorski;
• Znajomość zagadnień z zakresu geoarcheologii oraz problematyki osadnictwa we wczesnym średniowieczu;

• Dobra znajomość j. angielskiego;
• Doświadczenie w badaniach terenowych;

• Gotowość publikacji wyników w czasopismach naukowych oraz prezentacji rezultatów na konferencjach naukowych;

Opis zadań:

Realizacja zadań przewidzianych w projekcie; „Człowiek a środowisko - warunki przyrodnicze i charakter antropopresji pogranicza Wielkopolski i Pomorza we wczesnym średniowieczu w świetle badań geoarcheologicznych kompleksu osadniczego w Santoku”.

Zadania dotyczą:

opracowania wczesnośredniowiecznego osadnictwa wokół Santoka na bazie przygotowanych danych archiwalnych, AZP oraz prospekcji powierzchniowej,przygotowania katalogu zabytków archeologicznych pozyskanych w trakcie badań wykopaliskowych prac inwentaryzacyjnych oraz udziału w badaniach terenowych.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – HS

Termin składania ofert: 11 czerwca 2017, 22:00

Forma składania ofert: dowolnie.

(drogą elektroniczną (plik PDF) na adres kierownika projektu dr Kingi Zamelskiej-Monczak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., osobiście w sekretariacie Ośrodka Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych w Poznaniu lub pocztą).

Warunki zatrudnienia:

Proces rekrutacji odbywać się będzie w ramach konkursu ofert pomiędzy osobami spełniającymi powyższe wymagania. Konkurs rozstrzygany będzie przez trzyosobową komisję w skład, której wchodzi kierownik projektu oraz dwoje pracowników naukowych IAE PAN.

Osoba, która pozytywnie przejdzie proces rekrutacji będzie miała zagwarantowane stypendium doktoranckie od 1 lipca 2017 roku na okres 18 miesięcy; całkowite wynagrodzenie 10 800 zł płatne w ratach;

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty: życiorys zawodowy (CV), kopia zaświadczenia o kontynuacji nauki na studiach III stopnia (wszczęty przewód doktorski), list motywacyjny.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 czerwca 2017 r. O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną.

Dodatkowe informacje oraz oferty proszę nadsyłać na adres:
dr Kinga Zamelska-Monczak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych

Instytut Archeologii i Etnologii PAN
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań

tel. 61 657 99 01