Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy

Naszego Kolegę

Śp.

Wojciecha Śmigielskiego

Długoletniego pracownika Poznańskiego Oddziału Instytutu

Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk,

wybitnego badacza kultury łużyckiej,

uczestnika prac w Lesie Katyńskim.

Kierownictwo, przyjaciele i koledzy
z poznańskiego Ośrodka Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych
Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

*