Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy

Śp.

Prof. dr. hab.

Władysława Łosińskiego

profesora w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk,

wybitnego archeologa mediewistę

człowieka wielkiej skromności i szlachetności

Kierownictwo, przyjaciele i koledzy
z poznańskiego Ośrodka Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych
Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

*

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 2 lutego o godz. 12.30

na Cmentarzu Junikowskim