Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.2   Wykształcenie:

1/ studia etnologiczne - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu, 1989-1994;

2/ studia teologiczne - Papieski Wydział Teologiczny, 1989-1994 oraz Wydział Teologiczny UAM, 2001-2002.
 
specjalizacja, tytuł pracy magisterskiej, promotor:

1/ 1995: magister etnologii - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, tytuł pracy: "Koncepcja mimesis w tworzeniu i rozpadzie grup społecznych na podstawie poglądów Rene Girarda", promotor: prof. Michał Buchowski.

2/ 2002: magister nauk teologicznych - Wydział Teologiczny Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalizacja: socjologia religii, tytuł pracy: „Obraz św. Wojciecha we współczesnej literaturze religijnej i świeckiej oraz jego percepcja wśród polskich katolików", promotor: prof. Józef Baniak.

tytuł  pracy doktorskiej, promotor, rok:
2003: doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk etnologicznych - Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie, temat dysertacji: „Św. Wojciech w polskiej kulturze współczesnej i miejsca związane z jego kultem", promotor: prof. Maria Paradowska

Kursy i szkolenia
 
1/ 2001: certyfikat Central European University w Budapeszcie, kurs: „Contemporary Chinese Nationalism and Transnationalism‟ w ramach Stypendium Sorosa.

2/ 2003: certyfikat Central European University w Budapeszcie, kurs: „Religion, Globalization, and the State‟ w ramach Stypendium Sorosa.       

3/ 1994: kurs i licencja pilota wycieczek krajowych i zagranicznych.


Języki obce

język; stopień znajomości.

1/ angielski (płynnie)

2/ rosyjski (komunikatywnie)

 
3   Praca badawcza:

Obszary zainteresowań zawodowych:
 
1/ Etnologia i antropologia religii: kult świętych i bohaterów religijnych; transformacje znaczeniowe ikon religijnych; współczesny katolicyzm w Polsce i na świecie; nowe ruchy religijne pochodzenia azjatyckiego w Polsce; odrodzenie tybetańskiego bon na świecie i jego globalizacja; amerykańskie i polskie ruchy religijne pochodzenia bonpowskiego.

2/ Etnologia Azji: zagadnienia pogranicza tybetańsko-himalajskiego, kultury Tybetu i Himalajów, problematyka uchodźstwa tybetańsko-himalajskiego oraz działalności wiosek dziecięcych i ich wpływu na kształtowanie się nowych struktur społeczno-kulturowych oraz transkulturowej tożsamości.

3/ Antropologia zaangażowana: działalność polskich NGOs w grupach społecznie i kulturowo dysfunkcyjnych na obszarze himalajsko-tybetańskim.

 
Zakończone projekty badawcze:1/ 1995 - 1998 - wykonawca w grantach IAE PAN, KBN i Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej, dotyczących kultu i percepcji św. Wojciecha w Polsce; kierownikiem badań etnologicznych w/w grantów była prof. Maria Paradowska.

Publikacje dotyczące projektu:

Anna Szymoszyn, Bohater religijny w świętej przestrzeni. Kult św. Wojciecha na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Poznańskie, publikacja współfinansowana przez MNiSW oraz IAE PAN, Poznań 2010.

Anna Urbańska-Szymoszyn, „Saint Adalbert as a Religious Hero in the Polish Cultural Landscape", "Ethnologia Polona", vol. 28, IAE PAN 2007 (2010).

Anna Urbańska, „Kult św. Wojciecha w wielkopolskim Budziejewku‟, w: Czas zmiany, czas trwania. Studia etnologiczne, eed. Jolanta Kowalska, Sławoj Szynkiewicz, Ryszard Tomicki, IAE PAN, Warszawa 2003, ss. 213-220.

Anna Urbańska, „Etnologiczne spojrzenie na kult św. Wojciecha w społeczeństwie polskim końca XX wieku‟, w: Katolicyzm polski na przełomie wieków. Teologiczny, instytucjonalny i wspólnotowy wymiar Kościoła, red. Józef Baniak, WT UAM Poznań 2002, ss. 40-65.

Anna Urbańska, „The Centres of St. Wojciech‟s Cult in Poland‟, w: "Ethnologia Polona", vol. 22, IAE PAN Poznań 2001, ss. 40-65.

Anna Urbańska, „Kult bohatera religijnego na przykładzie św. Wojciecha‟, w: "Etnografia Polska", vol. XLIV cz. 1-2, IAE PAN, Warszawa 2000, ss. 139-154.

Anna Urbańska, „Saint Vojtech in Bohemia‟, w: "Ethnologia Polona", vol. 21, IAE PAN Poznań 2000, ss. 119-126.

Maria Paradowska, Anna Urbańska, „Kult św. Wojciecha w wybranych regionach Polski Północnej ze szczególnym uwzględnieniem Świętego Gaju‟, [w:] Adalbertus: Wyniki badań interdyscyplinarnych, red. Przemysław Urbańczyk, IAE PAN, Warszawa 1998, ss. 279 - 308.

 

2/ lipiec 1998 - luty 1999 - kierownictwo wyprawy etnologicznej „Kailas‟98" w Tybecie i Himalajach, częściowo finansowanej przez IAE PAN, IEiAK oraz Rektora UAM; temat główny: Kult Góry Kailas i Jeziora Manasarowar wśród Tybetańczyków w Tybecie i obozach uchodźstwa w Himalajach.

Publikacje dotyczące projektu:

Anna Urbańska-Szymoszyn, „Tradycja pielgrzymowania do świętych miejsc w Tybecie‟, w: „Problemy Humanistyki", nr 12, WSNHiD, Poznań 2006, ss. 85-103.

Anna Urbańska-Szymoszyn, „Tybet - Ziemia święta‟ w: „ZNAK", nr 607, Kraków grudzień 2005, ss. 71-89.

Anna Urbańska-Szymoszyn, „Góra Kailas - święte miejsce Azji jako element dziedzictwa religijno-narodowego Tybetańczyków‟, w: Działalność naukowa. Wybrane zagadnienia, nr 18, PAN, Warszawa grudzień. 2004, ss. 29-32.

Anna Urbańska, „Osiedla uchodźstwa tybetańskiego w indyjskich Himalajach: funkcjonowanie i organizacja‟, w: Pierwsze narody. Społeczności rdzenne i idea tubylczości we współczesnym świecie, red. Jarosław Derlicki, Wojciech Lipiński, IEiAK UW, Warszawa 2002, ss. 157-166.

Anna Urbańska, „Kult Góry Kailas i Jeziora Manasarovar. Wybrane zagadnienia z badań wyprawy etnologicznej Kailas'98‟, w: "Lud", vol. LXXXIII, 1999, PTL Poznań; ss. 254 - 260.

 
Obecnie realizowane projekty badawcze:

  
1/ maj 2007 - grudzień 2011: kierownik grantu habilitacyjnego MNiSW nr 1232/H03/2007/32, według projektu nr N109 021 32/1232 p.t. „Regionalne ruchy narodowo-religijne w globalizującej się Azji: współczesne pielgrzymowanie do Góry Kailas na pograniczu indyjsko-chińsko-nepalskim".

Publikacje dotyczące projektu:

Anna Urbańska-Szymoszyn, "Transforming Tibetan Icon. Chinese Impact and Global Implications on the Picture of Mt. Kailas", "Tibet Journal", LTWA Dharamsala 2011, termin wydania 2012.

Anna Urbańska-Szymoszyn, „Stronniczość-obiektywizm. Refleksje na marginesie dyskusji o politycznym uwikłaniu w badaniach etnologicznych", [w:] Antropologia i polityka, red. A. Posern-Zieliński, W. Dohnal, Prace Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, t. 15, Warszawa, termin wydania 2012.

Anna Urbańska-Szymoszyn, "Bias-objectivity: Reflections on the Margins of Discourse on Political Entanglements in Ethnological Research, "Ethnologia Polona", vol. 30/31: 2009-2010, termin wydania 2012.

Anna Urbańska-Szymoszyn, „Tolerancja ograniczona w polityce mniejszościowej Chin, w: Tolerancja i jej granice w relacjach międzykulturowych, red. A. Posern-Zieliński, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2004, ss. 191-203.

Anna Urbańska, „Diagnoza: niezgodność krwi. Konflikt tożsamości tybetańskiej i chińskiej‟, w: „Puls Świata", nr 8, Warszawa lipiec-wrzesień. 2004, ss. 16-24.

Anna Urbańska, „Mount Kailas - Sacred Place and Symbolisation of the Sino-Tibetan Relations in the Context of the National-Religious Hermitage of Tibetans‟, w: "Ethnologia Polona", vol. 24, IAE PAN, Poznań 2003, ss. 149-165.

Anna Urbańska, „Podwójny dyskurs tybetańsko-chiński w sprawie dziedzictwa religijno-narodowego Tybetańczyków: Gang Rinpoche i Potala‟, w: Etniczność a religia, red.: Aleksander Posern-Zieliński, IEiAK UAM, Poznań 2003, ss. 239-245.

 

2/ 2009-2012 - realizacja tematu badawczego w ramach zadania IAE PAN III. 91 „Nowe ruchy religijne pochodzenia azjatyckiego w Polsce. Oddziaływania międzykulturowe i globalne".

Publikacje dotyczące projektu:

Anna Urbańska-Szymoszyn, „Globalizacja i glokalizacja religii bon na przykładzie społeczności Ligmincha w Stanach Zjednoczonych i Polsce", „Lud" 2011.

Anna Urbańska-Szymoszyn,  „Rozwój kultury bön wśród uchodźców tybetańskich w Indiach. Implikacje europejskie", [w:] Migracje i Kultura. Migracje i społeczeństwo, cz. 11, red. Jan Zamojski, IH PAN Warszawa 2006, ss. 264-283.

Anna Urbańska-Szymoszyn, „Dni kultury tybetańskiej Tybet w Poznaniu w: „Etnografia Polska", vol. XLIX cz. 1-2, IAE PAN, Warszawa 2005, ss. 200-207.

Anna Urbańska-Szymoszyn, „The Spreading of Bön Culture Among Tibetan Refugees. Polish Implications‟, w: "Ethnologia Polona" vol. 25, IAE PAN, Poznań 2004, ss. 117-133


Praktyka terenowa:

         etnologiczne badania terenowe:

1/  luty - kwiecień 1993 - wyprawa studencka do Indii z IEiAK UAM; Temat główny: Problematyka sakralizacji świątyni w systemie wierzeń hinduistycznych w indyjskich świętych miastach;

2/ 1995 - 1998 - udział w grantach IAE PAN, KBN i Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej, dotyczących kultu i percepcji św. Wojciecha w Polsce;

3/ lipiec 1998 - luty 1999 - kierownictwo wyprawy etnologicznej „Kailas‟98" w Tybecie i Himalajach, częściowo finansowanej przez IAE PAN, IEiAK oraz Rektora UAM; temat główny: Kult Góry Kailas i Jeziora Manasarowar wśród Tybetańczyków w Tybecie i obozach uchodźstwa w Himalajach;

4/ 2000 - badania kultu św. Wojciecha w Czechach, finansowane przez IAE PAN;

5/ 2004 - badania etnologiczne buddyjskiej społeczności bon w Polsce;

6/ luty - kwiecień 2004 oraz luty - marzec 2006 - badania etnologiczne w Indiach, częściowo finansowane przez IAE PAN; tematy główne: wspólnoty bon wśród Tybetańczyków i Kinaurców oraz odrodzenie kultury szang-szung w Zachodnich Himalajach; Stare szlaki handlowe i pielgrzymie z Kinnauru i Spiti w Zachodnich Himalajach w region Kailas-Manasarowar w Zachodnim Tybecie - stan współczesny;

7/ grudzień 2006 - udział w wymianie naukowej między Polską Akademią Nauk a Indyjską Narodową Akademią Nauk na Penjab University w Chandigarh - badania w Stanie Himachal Pradesh w Indiach.

8/ styczeń - czerwiec 2008: badania etnologiczne amerykańskiej wspólnoty bon w Stanie Virginia w U.S.A. w ramach Stypendium Fulbrighta;

9/ wrzesień - październik 2009 - w ramach grantu habilitacyjnego MNiSW nr 1232/H03/2007/32, badania w Nepalu (Mustang).

10/ 2009-2012 - w ramach tematu badawczego III. 91 „Nowe ruchy religijne pochodzenia azjatyckiego w Polsce. Oddziaływania międzykulturowe i globalne" - badania polskich i amerykańskich nowych ruchów religijnych bon.


4  Kariera zawodowa:


1/ od VII 1995 roku do chwili obecnej - etat w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Poznaniu; od XI 2003 - adiunkt .

2/ w 2006 - wykładowca w IEiAK UAM: fakultet „Etnologia religii: sakralizacja przestrzeni i pielgrzymowanie".

3/ 2002 - 2003 - wykładowca w IEiAK UAM oraz na Wydziale Teologicznym UAM: fakultet „Etnologia religii: kult świętych".

 
5   Stypendia:

 
1/ 2001: Stypendium Sorosa na CEU w Budapeszcie.

2/2003: Stypendium Sorosa na CEU w Budapeszcie.

3/ 2008: Stypendium Fulbrighta: Department of Religious Studies, University                            of Virginia, Charlottesville VA, U.S.A.

 
6   Dydaktyka:


2/ w 2006 - wykładowca w IEiAK UAM: fakultet „Etnologia religii: sakralizacja przestrzeni i pielgrzymowanie".

3/ 2002 - 2003 - wykładowca w IEiAK UAM oraz na Wydziale Teologicznym UAM: fakultet „Etnologia religii: kult świętych".


7   Działalność redakcyjna i edytorska:


 W latach 2000-2006 oraz od 2009 r. sekretarz "Ethnologii Polony".

 

8   Członkostwo w stowarzyszeniach, komitetach i organizacjach  naukowych:

 
Od 2008: członek Fulbright Alumni Association.

 
9   Organizacja i popularyzacja nauki:


 
1/ współ-autor i współ-organizator trzech festiwali kulturalnych "Tybet w Poznaniu" (2002-2004) oraz trzech konferencji naukowych dotyczących Tybetu i Azji (2004-2006).

2/ organizator 15 wystaw etnograficznych i fotograficznych prezentujących materiał z terenowych prac etnologicznych w Polsce i zagranicą (1992-2006).

3/ okazjonalne wykłady dla studentów na UW, Uniwersytecie Opolskim, University of Virginia, w PAN i Książnicy Pomorskiej.

4/ udział w ok. 18 konferencjach naukowych w Polsce.

 
10   Inne:
 
Od  listopada 2004: członek Rady Fundacji Pomocy Dzieciom Tybetu NYATRI.

 

Bibliografia

 

Książka:

Anna Szymoszyn, Bohater religijny w świętej przestrzeni. Kult św. Wojciecha na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Poznańskie, publikacja współfinansowana przez MNiSW oraz IAE PAN, Poznań 2010.

Wybrane artykuły:

Anna Urbańska-Szymoszyn:

 - „Stronniczość-obiektywizm. Refleksje na marginesie dyskusji o politycznym uwikłaniu w badaniach etnologicznych", [w:] Antropologia i polityka, red. A. Posern-Zieliński, W. Dohnal, Prace Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, t. 15, Warszawa, termin wydania 2012.

- "Bias-objectivity: Reflections on the Margins of Discourse on Political Entanglements in Ethnological Research, "Ethnologia Polona", vol. 30/31: 2009-2010, termin wydania 2012.

- "Transforming Tibetan Icon. Chinese Impact and Global Implications on the Picture of Mt. Kailas", "Tibet Journal", LTWA Dharamsala 2011, termin wydania 2012.

- „Globalizacja i glokalizacja religii bon na przykładzie społeczności Ligmincha w Stanach Zjednoczonych i Polsce", „Lud" 2011.

- „Saint Adalbert as a Religious Hero in the Polish Cultural Landscape", "Ethnologia Polona", vol. 28, IAE PAN 2007 (2010).

- „Rozwój kultury bön wśród uchodźców tybetańskich w Indiach. Implikacje europejskie", [w:] Migracje i Kultura. Migracje i społeczeństwo, cz. 11, red. Jan Zamojski, IH PAN Warszawa 2006, ss. 264-283.

- „Tradycja pielgrzymowania do świętych miejsc w Tybecie‟, w: „Problemy Humanistyki", nr 12, WSNHiD, Poznań 2006, ss. 85-103.

- „Tybet - Ziemia święta‟ w: „ZNAK", nr 607, Kraków grudzień 2005, ss. 71-89.

- „Dni kultury tybetańskiej Tybet w Poznaniu w: „Etnografia Polska", vol. XLIX cz. 1-2, IAE PAN, Warszawa 2005, ss. 200-207.

- „The Spreading of Bön Culture Among Tibetan Refugees. Polish Implications‟, w: "Ethnologia Polona" vol. 25, IAE PAN, Poznań 2004, ss. 117-133.

- „Tolerancja ograniczona w polityce mniejszościowej Chin, w: Tolerancja i jej granice w relacjach międzykulturowych, red. A. Posern-Zieliński, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2004, ss. 191-203

- „Góra Kailas - święte miejsce Azji jako element dziedzictwa religijno-narodowego Tybetańczyków‟, w: Działalność naukowa. Wybrane zagadnienia, nr 18, PAN, Warszawa grudzień. 2004, ss. 29-32.

Anna Urbańska:

- „Diagnoza: niezgodność krwi. Konflikt tożsamości tybetańskiej i chińskiej‟, w: „Puls Świata", nr 8, Warszawa lipiec-wrzesień. 2004, ss. 16-24.

- „Kult św. Wojciecha w wielkopolskim Budziejewku‟, w: Czas zmiany, czas trwania. Studia etnologiczne, eed. Jolanta Kowalska, Sławoj Szynkiewicz, Ryszard Tomicki, IAE PAN, Warszawa 2003, ss. 213-220.

-„Mount Kailas - Sacred Place and Symbolisation of the Sino-Tibetan Relations in the Context of the National-Religious Hermitage of Tibetans‟, w: "Ethnologia Polona", vol. 24, IAE PAN, Poznań 2003, ss. 149-165.

- „Podwójny dyskurs tybetańsko-chiński w sprawie dziedzictwa religijno-narodowego Tybetańczyków: Gang Rinpoche i Potala‟, w: Etniczność a religia, red.: Aleksander Posern-Zieliński, IEiAK UAM, Poznań 2003, ss. 239-245.

- „Etnologiczne spojrzenie na kult św. Wojciecha w społeczeństwie polskim końca XX wieku‟, w: Katolicyzm polski na przełomie wieków. Teologiczny, instytucjonalny i wspólnotowy wymiar Kościoła, red. Józef Baniak, WT UAM Poznań 2002, ss. 40-65.

- „Osiedla uchodźstwa tybetańskiego w indyjskich Himalajach: funkcjonowanie i organizacja‟, w: Pierwsze narody. Społeczności rdzenne i idea tubylczości we współczesnym świecie, red. Jarosław Derlicki, Wojciech Lipiński, IEiAK UW, Warszawa 2002, ss. 157-166.

- „The Centres of St. Wojciech‟s Cult in Poland‟, w: "Ethnologia Polona", vol. 22, IAE PAN Poznań 2001, ss. 40-65.

- „Kult bohatera religijnego na przykładzie św. Wojciecha‟, w: "Etnografia Polska", vol. XLIV cz. 1-2, IAE PAN, Warszawa 2000, ss. 139-154.

- „Saint Vojtech in Bohemia‟, w: "Ethnologia Polona", vol. 21, IAE PAN Poznań 2000, ss. 119-126.

- „Kult Góry Kailas i Jeziora Manasarovar. Wybrane zagadnienia z badań wyprawy etnologicznej Kailas'98‟, w: "Lud", vol. LXXXIII, 1999, PTL Poznań; ss. 254 - 260.

-  „Koncepcja mimesis Rene Girarda‟, w: "Etnografia Polska", vol. XLI, IAE PAN, Warszawa 1997, ss. 21 - 45.

Maria Paradowska, Anna Urbańska:

- „Kult św. Wojciecha w wybranych regionach Polski Północnej ze szczególnym uwzględnieniem Świętego Gaju‟, [w:] Adalbertus: Wyniki badań interdyscyplinarnych, red. Przemysław Urbańczyk, IAE PAN, Warszawa 1998, ss. 279 - 308.
 

Tłumaczenie:

Martin Robinson, Miejsca święte, szlaki pątnicze. Antologia pielgrzymowania, tłumaczenie z angielskiego na polski: Anna Urbańska i Anna Wichłacz, Wydawnictwo Św. Wojciecha, Poznań 2002.