kingazamelska.jpg
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykształcenie:

- 1987 - 1992 studia wyższe na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek archeologia Polski;
- 1992 praca magisterska p.t.: „Grodzisko wczesnośredniowieczne w Poniecu (stanowisko1), woj. leszczyńskie", napisana pod kierunkiem prof. dr hab. T. Makiewicza;
- 2009 praca doktorska: „Przemiany społeczno-kulturowe w okresie formowania się państwa piastowskiego w Wielkopolsce północno-zachodniej na podstawie materiałów archeologicznych z Santoka i Międzyrzecza", napisana pod kierunkiem prof. dr hab. H. Kóčki-Krenz;

Języki obce

angielski; stopień zaawansowany
niemiecki; biernie

Praca badawcza:

Obszary zainteresowań zawodowych:

Problematyka okresu wczesnego średniowiecza na terytorium Wielkopolski, zwłaszcza jej części północno-zachodniej i obszarze pogranicza, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów ceramicznych; studia porównawcze nad ceramiką naczyniową z terenu Wielkopolski.

Zakończone projekty badawcze:
• 1994-1996 Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu; opracowanie wczesnośredniowiecznej ceramiki naczyniowej z grodziska w Międzyrzeczu w ramach grantu "Międzyrzecz wczesnośredniowieczny"; wyniki badań w przygotowanej do druku publikacji Międzyrzecz, z serii Origines Polonorum.
• 1996-1999 opracowanie, pod kierunkiem prof. Zofii Kurnatowskiej, ceramiki naczyniowej z podgrodzia w Santoku, woj. lubuskie, w ramach projektu naukowego "Polska w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego", finansowanego przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie;
• 2000 -2003 analiza wczesnośredniowiecznej ceramiki naczyniowej z grodu w Międzyrzeczu, w ramach projektu badawczego „Polska w Europie na przełomie I i II tysiąclecia: Międzyrzecz Wielkopolski we wczesnym średniowieczu", pod kierunkiem prof. dr hab. S. Kurnatowskiego; realizowany w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk; wyniki badań w przygotowanej do druku publikacji Międzyrzecz, z serii Origines Polonorum.
• 2004 - 2007 udział w krajowym projekcie badawczym KBN; temat zadania - Międzyrzecz Wielkopolski w późnym średniowieczu, kierowanym przez prof. dr hab. S. Kurnatowskiego; analiza materiałów ceramicznych z nawarstwień późnośredniowiecznych grodziska; wyniki badań w przygotowanej do druku publikacji Międzyrzecz, z serii Origines Polonorum.
• 2004 - 2007 udział w programie badawczym pt.: „ Socjotopografia lokalnego ośrodka władzy w państwie piastowskim na przykładzie Milicza (Śląsk)"; realizowanym w IAE PAN, O. Wrocław, kierownikiem programu był prof. dr hab. Lech Leciejewicz; w ramach realizowanego projektu przeprowadziłam szczegółową analizę materiału ceramicznego z osady wczesnośredniowiecznej w Miliczu;
• 2009 - 2012 uczestnictwo w projekcie realizowanym w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Poznaniu, Badania multidyscyplinarne jako metoda odtwarzania przemian osadniczo-kulturowych. Zachodnia Wielkopolska w pradziejach i średniowieczu (projekt rozwojowy nr N R 17 0014 06/09);
kierownik zadania „Węzłowe problemy stratygrafii i chronologii wczesnośredniowiecznego grodziska w Santoku (stan. 1, woj. lubuskie) w świetle badań weryfikacyjnych"; organizacja i prowadzenie badań archeologicznych na grodzisku w Santoku, opracowanie materiałów i przedstawienie wyników prac.
Kierownik grantu - prof. dr hab. Michał Kobusiewicz.

• 2012-2015 Krajobraz kulturowy a środowisko przyrodnicze północno-wschodniej rubieży Śląska we wczesnym średniowieczu. Interdyscyplinarne studium archeologiczno-środowiskowe wybranych stanowisk obronnych. projekt NCN Sonata 1; kierownik dr Justyna Kolenda;

Obecnie realizowane projekty badawcze:
Kierownik projektów:
• Regni custodiam et clavem - Santok i clavis regni Poloniae - Milicz jako przykład dwóch grodów granicznych. Przygotowanie bazy źródłowej do przeprowadzenia archeologiczno-historycznego studium porównawczego, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki na lata 2012-2016
• Warunki przyrodnicze i charakter antropopresji pogranicza geograficznego Wielkopolski i Pomorza we wczesnym średniowieczu w świetle badań geoarcheologicznych grodziska w Santoku i jego zaplecza; projekt finansowany z Narodowego Centrum Nauki, konkurs Sonata Bis 5, lata 2016-2019;
• „Wieki średnie w Bułgarii Naddunajskiej i na ziemiach polskich – archeologiczne studia porównawcze”, udział we wspólnym projekcie Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk i Instytut Archeologii Bułgarskiej Akademii Nauk realizowany na podstawie umowy o dwustronnej współpracy naukowej;

Praktyka terenowa:

· 1985 - 1993 badania archeologiczne w klasztorze OO. Benedyktynów w Lubiniu; archeolog-dokumentalista; IHKM Zakład Archeologii Wielkopolski; kierownik badań prof. Zofia Kurnatowska;

· 1988 i 1989 osada wczesnośredniowieczna w Baborówku koło Szamotuł; MA w Poznaniu, kierownik mgr Hanna Pawęska;

· 1988 badania ratownicze w Siemowie koło Krzywinia - grodzisko wczesnośredniowieczne; Zakład Archeologii Wielkopolski; kierownik badań mgr Mariusz Tuszyński;

· 1990 badaniach archeologicznych w grocie l'Arago w Tautavel koło Perpignan - Francja- paleolit, prowadzone przez Musée National d'Histoire Naturelle oraz l'Institut de Paleontologie Humaine w Paryżu); kierownik prof. Henry de Lumley

· 1990 prace archeologiczne na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Kurzejgórze Nowej koło Kościana; IHKM Zakład Archeologii Wielkopolski; dokumentalista; kierownik badań mgr Michał Kara;

· 1991 badania archeologicznych w grocie w Les Eyzies (Dordogne) - Francja - paleolit, prowadzone przez Musée National d'Histoire Naturelle oraz l'Institut de Paleontologie Humaine w Paryżu); kierownik prof. Henry de Lumley

· 1994 prace ratownicze na osadzie wczesnośredniowiecznej w Górzycy koło (gazociąg jamalski); archeolog-dokumentalista; badania ratownicze IAE PAN O. Poznań, kierownik mgr Przemysław Bobrowski;

· 1995 badania ratunkowe w Brodziszewie k/Szamotuł - osada kultury pucharów lejkowatych i kultury łużyckiej (gazociąg jamalski); archeolog-dokumentalista; MA w Poznaniu, kierownik mgr Agnieszka Stempin

· 1996 badania archeologiczne na stanowisku kultury łużyckiej - Lulinek k/Poznania (gazociąg jamalski); ), MA w Poznaniu, kierownik mgr Kinga Zamelska-Monczak;

· 1996 badania ratownicze na stanowisku kultury łużyckiej i przeworskiej w Bożejewicach koło Strzelna - (gazociąg jamalski),

• 1996 prace sondażowe na stan. 1 w Santoku (pobieranie prób drewna do badań dendrochronologicznych) - grodzisko; IAE PAN O. Poznań; kierownik badań mgr Kinga Zamelska-Monczak;

· 1997 i 1998 uczestnictwo w badaniach archeologicznych w Santoku, stan.1 - grodzisko - konstrukcje obronne grodu; archeolog-dokumentalista; Instytut Prahistorii UAM, kierownik mgr Zbigniew Woźniak;

· 1997 prace sondażowe na stan. 1 w Ostrorogu koło Szamotuł - grodzisko wczesnośredniowieczne; archeolog-dokumentalista; MA w Poznaniu, kierownik mgr Ryszard Pietrzak;

· 1998 i 2002 badania archeologiczne w Gieczu, stan.1 - grodzisko wczesnośredniowieczne - relikty kamiennej architektury sakralnej; archeolog-dokumentalista; Rezerwat Archeologiczny w Gieczu, kierownik prac mgr Teresa Krysztofiak;

· 2003 - 2008 prace archeologiczne na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym w Gieczu (stan.4), woj. wielkopolskie; drugi archeolog, opiekun studentów z USA I Kanady odbywających staże na stanowisku w Gieczu (Giecz Fieldschool); Rezerwat Archeologiczny w Gieczu, kierownik prac mgr Teresa Krysztofiak;
2007 – 2012 badania archeologiczne na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Santoku; badania konstrukcji obronnych grodu, majdanu oraz reliktów kamiennej konstrukcji we wnętrzu grodu; IAE PAN O. Poznań, kierownik badań dr Kinga Zamelska-Monczak
2011 – 2012 prace archeologiczne na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Gliniku, gm, Deszczno, woj. lubuskie; IAE PAN O. Poznań, kierownik badań dr Kinga Zamelska-Monczak
2012 – badania sondażowo-weryfikacyjne na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Kargowej
2 013 udział w pracach archeologicznych na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Lelikowie koło Milicza, woj. dolnośląskie; IAE PAN O. Wrocław;
2014 udział w pracach archeologicznych na grodzisku wczesnośredniowiecznym we Wrocławicach koło Milicza, woj. dolnośląskie; IAE PAN O. Wrocław

Kariera zawodowa:

1994-1996 Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu; opracowanie wczesnośredniowiecznej ceramiki naczyniowej w ramach grantu "Międzyrzecz wczesnośredniowieczny"; praca zakończona w czerwcu 1996 roku wraz z wygaśnięciem grantu

1996-1998 Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy; archeolog;

1998 - 2003 studia doktoranckie w Instytucie Prahistorii UAM w Poznaniu

2003 rozpoczęcie pracy w Instytucie Archeologii Etnologii PAN, Oddziale Poznaniu, na etacie asystenta;

od 2009 etat adiunkta w Pracowni Wczesnego Średniowiecza IAE PAN O. Poznań

Dydaktyka:

Instytut Prahistorii UAM - konwersatorium ze studentami archeologii - tematyka: wczesne średniowiecze; zajęcia prowadzone w ramach studiów doktoranckich;

Członkostwo w stowarzyszeniach, komitetach i organizacjach naukowych:

członek Komisji Archeologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Organizacja i popularyzacja nauki:

udział w konferencjach naukowych;

konferencja naukowa „ Współczesnymi drogami w przeszłość" z serii Polsko-Niemieckich Spotkań Archeologicznych
Dychów 15-18 listopada 2005
Referat: „ Międzyrzecz na skrzyżowaniu dróg"
organizator: Oddział Lubuski SNAP we współpracy z Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Świdnicy oraz Archäologische Gesellschaft in Berlin und Brandenburg

„Jak dobrze mieć sąsiada. Problematyka sąsiedztwa w archeologii i historii średniowiecza."
Bytom Odrzański 28-30 czerwca 2006
„ Międzyrzecz na skrzyżowaniu dróg - do którego sąsiada było najbliżej?"
Instytut Archeologii i Etnologii PAN Oddział we Wrocławiu

„ Clavis Regni Poloniae - Milicz gród na pograniczu"
Milicz 4-6 października 2006
„ Santok "klucz i strażnica królestwa" u zbiegu Warty i Noteci.( referat zamawiany).
Instytut Archeologii i Etnologii PAN Oddział we Wrocławiu

I Spotkania młodych mediewistów IAiE PAN - 2007
Wrocław, 28.03-29.03.2007 r.
„Problematyka badawcza Pracowni Wczesnego Średniowiecza w Poznaniu - stan i perspektywy" (referat zamawiany, wspólny z dr M. Kara i mgr B. Banach).
Instytut Archeologii i Etnologii PAN - doc. dr hab. Sławomir Moździoch i dr Tadeusz Baranowski

Santok „ Strażnica i klucz Królestwa"
„Santok. Badania archeologiczne. Stan i perspektywy".
Santok, 13.06.2008 r.
Urząd Gminy w Santoku oraz Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta.

XVI Sesja Pomorzoznawcza za lata 2007-2009
18-20 listopoada 2009 r.
Osadnictwo wczesnośredniowieczne w okolicy Nowogródka Pomorskiego, gm. loco, woj. zachodniopomorskie. Wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych przeprowadzonych w pasie planowanej drogi ekspresowej S3.
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Instytutem Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego, Stowarzyszeniem Promocji Zabytków Archeologicznych w Gdańsku i Fundacją Ochrony Zabytków w Gdańsku

Budowa geologiczna, geologia naftowa, wody geotermalne i ochron środowiska bloku Gorzowa - Pojezierza Myśliborskiego - LXXX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego
Andrzej Piotrowski, Marek Dworaczyk, Kinga Zamelska-Monczak
Badania geologiczne w Santoku - poster
11 - 14 września 2010
Państwowy Instytut Geologiczny

XIX Konferencja Sprawozdawcza Badania archeologiczne na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej 2008 - 2009 r.
25 - 26 kwietnia 2010 r. Poznań
Badania archeologiczne prowadzone na grodzisku w Santoku w latach 2007-2009.Wyniki wstępne.
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

Sympozjum z okazji jubileuszu 80. urodzin profesora dr hab. Stanisława Kurnatowskiego, badacza Międzyrzecza.
10 XII 2009
Międzyrzecz i Santok - podobieństwa i różnice
Muzeum w Międzyrzeczu

Funkcje grodów w państwach Europy Środkowej
Gród w Santoku w świetle nowszych ustaleń archeologicznych.
28-30.04.2011 Głogów
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie i Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Kultura skandynawska na ziemiach polskich we wczesnym średniowieczu
Ślady kultury wikingów w Santoku?
20-21.10.2011 Wrocław
Instytut Historyczny oraz IAE PAN Wrocław
Międzynarodowe sympozjum - Silk Road Legacy: Art, Culture, Science, Local Government and Trade Exchange Between Korea and Europe
dr Michał Kara, dr Kinga Zamelska-Monczak; Great Poland: the cradle of Polish state (9 – 11th century)
24 IX 2013 r, Warszawa IAE PAN

XX Konferencja Sprawozdawcza. Badania archeologiczne na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej 2010 – 2012
Badania archeologiczne na grodziskach wczesnośredniowiecznych w Gliniku i Santoku w latach 2010-2012 - najnowsze wyniki prac.
Poznań 12 XII 2013 r.

I Międzynarodowe Sympozjum Ceramiki i Szkła "Ceramika i szkło w kulturze antyku i średniowiecza europejskiego”
"Pottery and Glass in Ancient and Medieval European Culture”
Wrocław 17-19 IX 2014 r
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAE PAN Wrocław oraz Katedra Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu

II Międzynarodowe Sympozjum Ceramiki i Szkła
"Ceramika i szkło w sztuce Sztuka w ceramice i szkle”"Pottery and Glass in Art
Art in Pottery and Glass”
Wrocław 7-9 X 2015 r
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAE PAN Wrocław oraz Katedra Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu

dziedziny aktywności popularyzatorskiej:

Organizacja wystawy (scenariusz) o dziejach grodu w Santoku (Muzeum Grodu Santok) oraz udział w działalności popularyzującej historię grodu oraz prezentującej wyniki badań archeologicznych prowadzonych od 2007 r. (lokalne konferencje i wydawnictwa, wywiady w mediach)