Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
2   Wykształcenie:

magister:
Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Wydział Historyczny, Instytut Prahistorii

archeologia (specjalizacja: archeologia środowiskowa), „Makroskopowe znaleziska roślinne z wczesnośredniowiecznych warstw kulturowych i osadów jeziornych w Gnieźnie. Rdzeń GN 22/XIII i SW 3/91", prof. dr hab. K. Tobolski

doktor:
Instytut Archeologii i Etnologii PAN
„Środowisko przyrodnicze i użytkowanie roślin we wczesnośredniowiecznym Poznaniu. Perspektywa archeobotaniczna", prof. dr hab. Z. Kurnatowska
 

3   Praca badawcza:

Obszary zainteresowań zawodowych:

wczesne średniowiecze, Polska, Europa środkowa,
archeobotanika, gospodarka, środowisko przyrodnicze

Badania archeobotaniczne wczesnośredniowiecznego kompleksu grodowego na Ostrowie Tumskim w Poznaniu.

Archeobotanika wczesnośredniowiecznych grodzisk w Wielkopolsce.

Flora antropogeniczna wybranych miast lokacyjnych na Pomorzu.

Gospodarka neolitycznego kompleksu osadniczego na Wzgórzu Prokopiaka w Opatowicach, gm. Radziejów na Kujawach w świetle analizy archeobotanicznej.

Badania geobotaniczne współczesnej flory Wielkopolski, Pomorza i Meklemburgii (uczestnictwo).


Obecnie realizowane projekty badawcze:

"Przemiany środowiska przyrodniczego miasta środkowoeuropejskiego od średniowiecza po czasy współczesne - paleoekologia miasta Poznania" (N305 059140) 
2011-2013

Wykonawca
Instytut Geoekologii i Geoinformacji, Instytut Geologii UAM, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Instytut Archeologii UMK, Pracownia Archeologiczna Uni-Art (Poznań)
prof. dr hab. M. Makohonienko
 

„Badania multidyscyplinarne jako metoda odtwarzania przemian osadniczo-kulturowych. Zachodnia Wielkopolska w pradziejach i średniowieczu"
2009-2012

Wykonawca
Instytut Archeologii i Etnologii PAN
prof. dr hab. M. Kobusiewicz


Praktyka terenowa:


Udział w ważniejszych badaniach wykopaliskowych:

Opatowice 32, 35, 43, 46, gm. Radziejów
Różniaty 2, gm. Kruszwica
Borowo 12, gm. Dobre
Siniarzewo 1, gm. Zakrzewo
Kowalewko 12, gm. Oborniki Wielkopolskie
Kąty 1, gm. Słupca
Kozanki Podleśne 1, gm. Świnice Warckie
Krzyżowniki 14, 16, gm. Kleszczewo
 

4  Kariera zawodowa:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN
adiunkt


6   Dydaktyka:


Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Podstawy paleoekologii (archeologia, Wydział Historyczny)

Ekologia dynamiczna (geografia, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Biogeografia (geografia, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)


8   Członkostwo w stowarzyszeniach, komitetach i organizacjach  naukowych:


Stowarzyszenie Archeologii Środowiskowej, członek
Komisja Archeologiczna Polskiej Akademii Nauk, członek


9   Organizacja i popularyzacja nauki:Udział w ważniejszych konferencjach naukowych:

Człowiek i środowisko we wczesnym średniowieczu w świetle badań interdyscyplinarnych, Studia interdyscyplinarne nad środowiskiem i kulturą człowieka, Warsztaty Archeobotaniczne, Sesja Pomorzoznawcza, Sesja Naukowa Sekcji Paleobotanicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Konferencja Sprawozdawcza Badania archeologiczne na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej, Stan badań archeologicznych miast w Polsce, Georóżnorodność rzeźby Polski, Environmental Archaeology of Urban Sites
          

Udział w przygotowaniu wystawy:


"Uprawa, flisactwo, myślistwo. Odżywianie i gospodarka drewnem w Berlinie i Brandenburgii w okresie przedindustrialnym", Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 29 listopada 2010 - 27 maja 2010 r. (udostępnienie materiałów archeobotanicznych z badań własnych)

Bibliografia

Koszałka, J. 2000. Makroskopowe znaleziska roślinne z wczesnośredniowiecznych warstw kulturowych i osadów jeziornych w Gnieźnie. Rdzeń GN 22/XII i SW 3/91. Studia Lednickie 6: 389-416.

Koszałka, J. and I. Okuniewska-Nowaczyk 2004. Mikro i makrofosylia z wczesnośredniowiecznego grodu w Poznaniu. In Materiały z Sesji Naukowej Człowiek i środowisko we wczesnym średniowieczu w świetle badań interdyscyplinarnych, 15-16. Toruń.

Koszałka, J. 2005. Gospodarka wczesnośredniowiecznego Poznania w perspektywie archeobotaniczne. In Studia interdyscyplinarne nad środowiskiem i kulturą człowieka w Polsce - dorobek i przyszłość. Środowisko i kultura 1, 121. Koszęcin.

Koszałka, J. 2005. Badania archeobotaniczne zespołu grodowego na Ostrowie Tumskim w Poznaniu - historia i najnowsze wyniki. In Roślinne ślady człowieka, K. Wasylikowa, M. Lityńska-Zając, A. Bieniek (eds), 173-194. Kraków.

Koszałka, J. 2005. Depozyt prosa ze stanowiska Ostrów Tumski 9/10 w Poznaniu. In Poznań we wczesnym średniowieczu 5, H. Kóčka-Krenz (ed.), 83-90. Poznań.

Koszałka, J. 2005. Pozostałości roślinne z warstw kulturowych Rynku Staromiejskiego w Białogardzie (stanowisko 83). In XIV Sesja Pomorzoznawcza, Vol. 2, Od wczesnego średniowiecza do czasów nowożytnych, H. Paner, M. Fudziński (eds), 275-289. Gdańsk.

Makohonienko, M., J. Koszałka, B. Noryśkiewicz, T. Stępnik and M. Szmyt 2006: Szata roślinna Wzgórza Prokopiaka i jego okolic - możliwości i ograniczenia studium paleobotanicznego. In Opatowice - Wzgórze Prokopiaka 1. Studia i materiały do badań nad późnym neolitem Wysoczyzny Kujawskiej, A. Kośko, M. Szmyt (eds), 81-84. Poznań.

Koszałka, J. 2006. Wczesnośredniowieczne znaleziska roślinne z rejonu osady przygrodowej w Krośnie Odrzańskim. In Archeologia w studiach nad najstarszymi dziejami Krosna Odrzańskiego, M. Magda-Nawrocka, A. Nawojska, J. Szymczak (eds), 175-182. Krosno Odrzańskie.

Koszałka, J. 2006. Odciski roślin na ceramice kultury pucharów lejkowatych oraz kultury amfor kulistych. In Opatowice - Wzgórze Prokopiaka 1. Studia i materiały do badań nad późnym neolitem Wysoczyzny Kujawskiej, A. Kośko, M. Szmyt (eds), 263-264. Poznań.

Koszałka, J. and J. Strzelczyk 2006. The grain storehouse from the early mediaeval stronghold at Józefów near Kalisz. Fasciculi Archaeologiae Historicae 18: 9-18.

Koszałka, J. 2007. Odciski roślin na ceramice i polepie kultury pucharów lejkowatych. In Opatowice - Wzgórze Prokopiaka 2. Studia i materiały do badań nad późnym neolitem Wysoczyzny Kujawskiej, A. Kośko, M. Szmyt (eds), 247-248. Poznań.

Koszałka, J. 2007. Odciski roślin na ceramice i polepie kultury pucharów lejkowatych oraz kultury amfor kulistych. In Opatowice - Wzgórze Prokopiaka 3.  Studia i materiały do badań nad późnym neolitem Wysoczyzny Kujawskiej, A. Kośko, M. Szmyt (eds), 363-369. Poznań.

Koszałka, J. 2007. Wyniki analiz węgli drzewnych. Od paleolitu do nowożytności. In Archeologiczne badania ratownicze na trasie budowy obwodnicy Wyszkowa. Gdańskie Studia Archeologiczne 1, L. Czerniak (ed.), 197-200. Gdańsk.

Koszałka, J. 2008. Between stronghold and village. Studies on plant economy of the Early Medieval Poznań. In Das wirtschaftliche Hinterland der frühmittelalterlichen Zentren, L. Polaček (ed.), 127-137. Brno.

Koszałka, J. 2010. Wyniki makroskopowych szczątków roślinnych ze stan. 2 (AUT 441) w Cichmianie. In Osadnictwo Kotliny Kolskiej. Via Archaeologica Posnaniensis. Źródła archeologiczne z badań archeologicznych na trasach dróg i autostrad 1, J. Bednarczyk, J. Kabaciński, A. Kośko (eds), 525- 527. Poznań.

Makohonienko, M., D. Makowiecki, J. Koszałka and M. Kara 2011. In From rural settlement to urban center - environment and economy of Poznań city (in Great Poland) reconstructed from fossil archives. Environmental Archaeology of Urban Sites. Środowisko i Kultura 10, M. Badura, J. Święta-Musznicka, A. Pędziszewska, M. Makohonienko (eds.), 42-43. Poznań.

Makohonienko, M., D. Makowiecki, J. Koszałka and M. Kara 2011. Ekologia historyczna miasta - uwarunkowania środowiskowe i podstawy gospodarcze wczesnomiejskiego zespołu osadniczego na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Landform Analysis 16: 26-31

Makohonienko, M., J. Koszałka and M. Kara 2011. Przyrodnicza historia Gniezna - plemiennego ośrodka kultu i centrum wczesnopiastowskiego państwa polskiego Civitas Schinesghe. Landform Analysis 16: 39-45

Koszałka, J. 2011. Odciski roślin na ceramice. In Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w Lubrzy. Ratownicze Badania Archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Poznaniu 3, J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (eds), 109. Poznań.

Koszałka, J. 2011. Odciski roślin na ceramice. In Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w Lubrzy. Ratownicze Badania Archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Poznaniu 3, J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (eds), 391. Poznań

Koszałka, J. 2011. Analiza makroskopowych szczątków roślinnych. In Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w Lubrzy. Ratownicze Badania Archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Poznaniu 3, J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (eds), 293-298. Poznań.

Koszałka, J. 2011. Odciski roślin na prażnicach wczesnośredniowiecznych. In Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w Lubrzy. Ratownicze Badania Archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Poznaniu 3,  J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (eds), 761-768. Poznań.