beatam.jpg
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przebieg kariery zawodowej

1992-1997 studia magisterskie na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na kierunku archeologia. Praca magisterska pt. Ruchome materiały źródłowe z badań kamienicy staromiejskiej przy ulicy Żydowskiej 13/14w Poznaniu pod kierunkiem prof. dr hab. Hanny Kóčki-Krenz,

2000 rozpoczęcie pracy w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN – Oddział w Poznaniu, początkowo na stanowisku młodszego dokumentalisty, a od stycznia 2007 r. na stanowisku archeologa,

2000-2003 udział w realizacji grantu KBN „Polska w Europie na przełomie I i II tysiąclecia: Międzyrzecz Wielkopolski we wczesnym średniowieczu” pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława Kurnatowskiego,

2004 - 2008 udział w projekcie badawczym KBN Międzyrzecz Wielkopolski w późnym średniowieczu pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława Kurnatowskiego,

2009 otwarcie przewodu doktorskiego, tytuł pracy „Od grodu do zamku w Międzyrzeczu. Kultura jego mieszkańców na tle porównawczym. Studium archeologiczne”. 
 
Główne obszary zainteresowań naukowych

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki przeobrażeń kulturowo-osadniczych związanych z procesem najstarszych lokacji miejskich na obszarze Wielkopolski zachodniej, a także wokół problematyki kultury mieszkańców późnośredniowiecznych zamków na Ziemi Lubuskiej i jej pograniczu. W kręgu moich zainteresowań znajduje się również styk kulturowo-osadniczy z przełomu wczesnego i późnego średniowiecza na terenie historycznej Wielkopolski.

Ważniejsze badania archeologiczne

1993, 1994 – badania wykopaliskowe w Psarach (pow. górowski),
1994 - badania wykopaliskowe w Łeknie (łekneński kompleks osadniczy),
1995 – badania wykopaliskowe osady wczesnośredniowiecznej w Dziekanowicach (gm. Łubowo),
1995 – badania ratownicze na trasie gazociągu jamalskiego w Brodziszewie (gm. Szamotuły),
1996 – badania osady trackiej w Septemvri, Bułgaria,
1997 – badania na Ostrowie Lednickim,
1998 – badania cmentarzyska ludności kultury wielbarskiej w Jordanowie (gm. Świebodzin),
1998-1999- badania ratownicze na trasie autostrady A2 Poznań - Nowe Miasto,
1999 – badania ratownicze przy ul. Wieżowej w Poznaniu,
2000 – badania ratownicze na trasie Autostrady A2 w Daniszewie (gm. Kościelec),
2001 – badania osady w Dziekanowicach (gm. łubowo),
2008, 2009 – badania na stanowisku 1 w Santoku.

Bibliografia

Beata Merda (Banach) 2003 Przyczynek do poznania kultury elitarnej mieszkańców wczesnośredniowiecznego grodu w Międzyrzeczu Wielkopolskim, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. VI, s. 351-362.

Beata Banach 2005 Przemiany zabudowy miasta lokacyjnego w Poznaniu. Od osady Św. Gotarda do miasta z przełomu XV i XVI wieku (w:) Civitas Posnaniensis. Studia z dziejów średniowiecznego Poznania. red. Zofia Kurnatowska, Tomasz Jurek, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Prace Komisji Historycznej, t. 62, s. 389 – 405, Poznań.

Beata Banach i Jerzy Piekalski 2005 Wczesne domy mieszczan w Europie Środkowej. Geneza – Funkcja – Forma Wrocław 2004, Slavia Antiqua, tom XLVI, 2005, s. 186- 192

Beata Banach 2006 Budownictwo mieszkalne XIII-wiecznego Poznania na tle porównawczym Fontes Archaeologici Posnanienses, vol. 42, s. 245 – 254

Beata Banach 2008 Osadnictwo wczesnośredniowieczne na stanowisku 226 (AUT 194), 150 (AUT 195), 278 (AUT 191), 284 (AUT 192) (w:) Poznań – Nowe Miasto. Źródła archeologiczne do studiów nad pradziejami i wczesnym średniowieczem dorzecza środkowej Warty, red. Henryk Machajewski, Ryszard Pietrzak, Studia i materiały z badań wykopaliskowych na autostradzie A2- odcinek wielkopolski, t. II, s. 439-448, Poznań.