micha_jpg.jpg

dr hab. Michał Kara, prof. ndzw. PAN  
Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych, ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
Zespół naukowo-badawczy „Polska Piastów: społeczeństwo i kultura”

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 telefon kontaktowy: 61/657-99-01 

Wykształcenie: archeolog

Etapy pracy zawodowej:

– studia: 1983-1989 – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wydział

historyczny, kierunek archeologia (studia wyższe, magisterskie, dzienne)

– magisterium (w zakresie archeologii) – 1989 r., na podstawie pracy magisterskiej pt.

„Organiczne oprawy mieczów w Polsce w X-XIII wieku na tle porównawczym”, Poznań 1989, napisanej pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Jana Żaka i obronionej w Instytucie Prahistorii UAM w Poznaniu

– doktorat (nauk humanistycznych w zakresie archeologii) – 2000 r., na podstawie dysertacji

doktorskiej pt. „Przemiany kulturowe związane z procesem formowania się państwa Piastów” napisanej pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Zofii Hilczer-Kurnatowskiej i obronionej w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN

– habilitacja (nauki humanistyczne w zakresie archeologii) – 2010 r., na podstawie oceny

dorobku naukowego oraz monografii autorskiej pt. „Najstarsze państwo Piastów - rezultat przełomu czy kontynuacji? Studium archeologiczne” (Poznań 2009); przewód habilitacyjny wszczęty decyzją Rady Naukowej IAE PAN w listopadzie 2009 r., ukończony w październiku 2010 r. (recenzenci: prof. zw. dr hab.  Jacek Banaszkiewicz, prof. zw. dr hab. Lech Kajzer, prof. zw. dr hab. Lech Leciejewicz, prof. zw. dr hab. Leszek Paweł Słupecki)

– stanowisko profesora nadzwyczajnego w IAE PAN – 2013 r.
 

– kierownik zespołu naukowo-badawczego „Polska Piastów: społeczeństwo i kultura” w

Ośrodku Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych IAE PAN w Poznaniu – 2012 r.

Znajomość języków obcych:
– język niemiecki i rosyjski (znajomość czynna)

– język angielski i czeski (znajomość bierna)
                                          
Zainteresowania zawodowe: archeologia wczesnego średniowiecza Europy, ze szczególnym uwzględnieniem przemian społeczno-kulturowych związanych z formowaniem się wczesnych państw w Europie Środkowo-Wschodniej i Północnej 


Udział w projektach naukowych:

A. kierownik projektu:

2003 – „Analizy dendrochronologiczne zabytkowego drewna z wybranych

grodów najstarszego państwa Piastów”, grant DOT przyznany przez Komitet Badań Naukowych i dofinansowany przez IAE PAN w Warszawie, realizowany w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk w Poznaniu we współpracy z IAE PAN

2014-2019 – „Uściślenie i weryfikacja chronologii oraz periodyzacji grodów tzw. centralnych monarchii pierwszych Piastów (Gniezno, Poznań, Giecz) na podstawie

akceleratorowych datowań radiowęglowych”, projekt badawczy NPRH (nr 11H 13 0216 82) przyznany przez MNiSW, realizowany w IAE PAN

2015-2018 – opiekun naukowy projektu badawczego dr. Bartłomieja Gruszki

pt. „Wczesnośredniowieczne osadnictwo grodowe w części dorzecza

środkowej Odry do połowy XI wieku w studiach archeologicznych”, realizowanego w IAE PAN w ramach stażu podoktorskiego przyznanego przez MNiSW w wyniku konkursu NCN „Fuga 4”

2015-2018 – koordynacja (we współpracy z RNDr. Romanem Křivánekem, PhDr.)

polsko-czeskiego wspólnego projektu badawczego „Stratygrafia wybranych grodów najstarszego państwa Przemyślidów i Piastów w świetle porównawczych badań nieinwazyjnych – część II”, realizowanego przez IAE PAN oraz Archeologický ústav AV Czeskiej Republiki w Pradze, w ramach porozumienia o współpracy naukowej między PAN i Czeską Akademią Nauk

 

B. wykonawca projektu:

1999-2000 – „Europas Mitte um 1000”, międzynarodowy projekt wystawienniczo-naukowy koordynowany przez prof. dr. Alfrieda Wieczorka i prof. dr. Hansa-Martina Hinza z ramienia Mannheim Reiss-Museum, realizowany w IAE PAN (koordynator polski: prof. dr hab. Zofia Kurnatowska)

1996-1998 – „Polska w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego”, projekt PBZ przyznany przez Komitet Badań Naukowych, realizowany w IAE PAN (koordynator: prof. dr hab. Andrzej Buko)

2000-2003 – „Polska w Europie na przełomie I i II tysiąclecia”, projekt PBZ przyznany przez Komitet Badań Naukowych (nr 011/H01/99/04/11), realizowany w IAE PAN (koordynator: prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk)

2009-2012 – „Badania multidyscyplinarne jako metoda odtwarzania przemian osadniczo-kulturowych. Zachodnia Wielkopolska w pradziejach i średniowieczu”, projekt rozwojowy (nr N R 17 0014 06) przyznany przez NCBIR, realizowany w IAE PAN (kierownik: prof. dr hab. Michał Kobusiewicz)

2011-2016 – „Regni custodiam et clavem – Santok i clavis regni Poloniae –Milicz jako przykład dwóch grodów granicznych. Przygotowanie bazy źródłowej do przeprowadzenia archeologiczno-historycznego studium porównawczego”, projekt badawczy NPRH (nr 11H 11 018480) przyznany przez MNiSW, realizowany w IAE PAN (kierownik: prof. dr hab. Zofia Hilczer-Kurnatowska, od 2013 r. dr Kinga Zamelska-Monczak)

2011-2015 – „Przemiany środowiska przyrodniczego miasta środkowoeuropejskiego od średniowiecza po czasy współczesne – paleoekologia miasta Poznania”, projekt MNiSW nr N N305 059140 złożony w ramach dyscypliny naukowej N305 – „Kształtowanie i Ochrona Środowiska Przyrodniczego”, realizowany w Instytut Geoekologii i Geoinformacji UAM w Poznaniu (kierownik: dr hab. prof. ndzw. UAM Mirosław Makohonienko)

2013-2016 – „Historia i kultura dawnych Słowian”, projekt badawczy NPRH (nr 11H 12 0216 81) ) przyznany przez MNiSW, realizowany w Instytucie Historii UAM w Poznaniu (kierownik: dr hab. Adam Krawiec)

2014-2016 – „Úloha center v přechodové společnosti na příkladech z ranĕ středovĕké Moravy a Szleska”, projekt naukowy Grantowej Agentury Czeskiej Republiki (nr 15-22658S), realizowany w instytucji Archeologický ústav AV ČR w Brnie, Czeska Republika

 

Praktyka terenowa:
1990 
Kurzagóra Nowa, stan. 1, pow. Kościan, woj. wielkopolskie (grodzisko wczesnośredniowieczne; badania wykopaliskowe): 1.07-30.07.1990 r.; kierownik badań; IAE PAN

1991
Birka pod Sztokholmem (Szwecja, osada wczesnomiejska z VIII/IX-X w.; badania wykopaliskowe - stypendysta „Birka projeckt 1990-1994"): 1.07.-15.09.1991 r.; członek ekspedycji; „Birka projeckt 1990-1994"

1992
Łubowo, stan. 32, pow. Gniezno, woj. wielkopolskie (cmentarzysko wczesnośredniowieczne; badania wykopaliskowe): 5.08-7.09.1992 r.; kierownik badań; IAE PAN

1993
Daleszyn, stan. 2, pow. Gostyń, woj. wielkopolskie (grodzisko wczesnośredniowieczne; badania weryfikacyjno-sondażowe): 3.08.1993 r.; IAE PAN 

Niechanowo, stan. 2, pow. Gniezno, woj. wielkopolskie (cmentarzysko wczesnośredniowieczne; badania weryfikacyjno-sondażowe): 20.08.1993 r.; IAE PAN

Śrem, stan. 7-7a, pow. Śrem, woj. wielkopolskie (grodzisko wczesnośredniowieczne; badania weryfikacyjno-sondażowe): 18.10-28.10.1993 r.; IAE PAN 

1994
Bruszczewo, stan. 13, pow. Kościan, woj. wielkopolskie (grodzisko wczesnośredniowieczne; badania weryfikacyjno-sondażowe we współpracy z Michałem Brzostowiczem z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu): 6-7.07 i 11.07.1994 r.; MAP 

Daleszyn, stan. 2, pow. Gostyń, woj. wielkopolskie (grodzisko wczesnośredniowieczne; badania weryfikacyjno-sondażowe): 13.07.1994 r.; IAE PAN 

Kórnik-Bnin (d. Bnin), stan. 2a, pow. Śrem, woj. wielkopolskie (grodzisko wczesnośredniowieczne; badania weryfikacyjno-sondażowe): 12.10-25.10.1994 r.; kierownik badań; IAE PAN 

Łubowo, stan. 32, pow. Gniezno, woj. wielkopolskie (cmentarzysko wczesnośredniowieczne; badania wykopaliskowe): 1.08-19.09.1994 r.; kierownik badań; IAE PAN 

1995
Poznań-Ostrów Tumski, stan. katedra (grodzisko wczesnośredniowieczne; badania weryfikacyjno-sondażowe w podziemiach Złotej Kaplicy): 7.02-21.02.1995 r.; kierownik badań; IAE PAN  

Samarzewo, stan. 1, pow. Słupca, woj. wielkopolskie (grodzisko wczesnośredniowieczne; badania sondażowe pod kierunkiem Aliny Łosińskiej z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN - Oddział Poznański): 26.06.1995 r.; IAE PAN 

Spławie, stan. 2, pow. Września, woj. wielkopolskie (grodzisko wczesnośredniowieczne; badania weryfikacyjno-sondażowe we współpracy z Michałem Brzostowiczem z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu): 8 i 12.06.1995 r.; MAP 

1997
Poznań-Ostrów Tumski, stan. katedra (grodzisko wczesnośredniowieczne i relikty baptysterium; ratownicze badania wykopaliskowe w krypcie z grobowcami pierwszych Piastów): 19.09-1.10.1997 r.; kierownik badań; Konserwator archeologiczny na woj. poznańskie 

Spławie, stan. 2, pow. Września, woj. wielkopolskie (grodzisko wczesnośredniowieczne; badania weryfikacyjno-sondażowe we współpracy z Michałem Brzostowiczem z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu): 28.07.1997 r.; MAP 

Śrem, stan. 7, pow. Śrem, woj. wielkopolskie (grodzisko wczesnośredniowieczne; badania weryfikacyjno-sondażowe): 11.06-17.06.1997 r.; IAE PAN 

1998
Poznań-Ostrów Tumski, stan. 13 (grodzisko wczesnośredniowieczne; badania weryfikacyjno-sondażowe pod kierunkiem Tadeusza Łaszkiewicza z Pracowni Naukowo-Badawczej PKZ w Poznaniu Sp. z o.o.): 2.06-6.06.1998 r. 

2000
Ostrów Lednicki, stan. 1, pow. Gniezno, woj. wielkopolskie (relikty kościoła nr II z 2. połowy X-XI/XII w. na grodzisku wczesnośredniowiecznym; ratownicze badania wykopaliskowe pod kierunkiem Jacka Wrzesińskiego z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy): 7.08-27.09.2000 r.; członek ekspedycji; MPPL

Poznań-Ostrów Tumski, wykop XIX/2000 przy ul. Zagórze (grodzisko wczesnośredniowieczne; badania sondażowe we współpracy z Piotrem Wawrzyniakiem z Pracowni Naukowo-Badawczej PKZ w Poznaniu Sp. z o.o.): 20.09-10.10.2000 r.; współkierownictwo badań;  Konserwator archeologiczny na woj. poznańskie

Poznań-Ostrów Tumski, ul. Dziekańska (grodzisko wczesnośredniowieczne; ratownicze badania wykopaliskowe i nadzory archeologiczno-konserwatorskie we współpracy z Piotrem Wawrzyniakiem z Pracowni Naukowo-Badawczej PKZ w Poznaniu Sp. z o.o.): 6.10-31.12.2000 r.; j.w. 

Poznań-Ostrów Tumski, ul. Lubrańskiego (grodzisko wczesnośredniowieczne; ratownicze badania wykopaliskowe i nadzory archeologiczno-konserwatorskie we współpracy z Piotrem Wawrzyniakiem z Pracowni Naukowo-Badawczej PKZ w Poznaniu Sp. z o.o.): 6.10-31.12.2000 r.; j.w.  

2001
Poznań-Ostrów Tumski, stan. 13 (grodzisko wczesnośredniowieczne; nadzory archeologiczno-konserwatorskie w związku z wierceniami geologicznymi pod projektowaną inwestycję budowlaną): 22-23.05.2001 r.; Konserwator archeologiczny na woj. poznańskie 

2003
Pszczew, stan. 2, pow. Międzyrzecz, woj. lubuskie (grodzisko wczesnośredniowieczne; badania weryfikacyjno-sondażowe we współpracy z Aliną Łosińską i Maciejem Przybyłem): 12 i 15.09.2003 r.; kierownik badań; IAE PAN 

Tum pod Łęczycą, stan. 1, pow. Łęczyca, woj. łódzkie (grodzisko wczesnośredniowieczne; badania weryfikacyjno-sondażowe we współpracy z Teresą Krysztofiak i Grzegorzem Teske): 24.07-29.07.2003 r.; kierownik badań; IAE PAN 

2005
Ostrów Lednicki, stan. 1, pow. Gniezno, woj. wielkopolskie (relikty kościoła nr II z 2. połowy X-XI/XII w. na grodzisku wczesnośredniowiecznym; badania weryfikacyjno-sondażowe pod kierunkiem Jacka Wrzesińskiego z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy): 13.07-18.07.2005 r.; członek ekspedycji; MPPL  

2010
Pszczew, stan. 2, pow. Międzyrzecz, woj. lubuskie (relikty grodu z IX-XII w.; badania weryfikacyjno-sondażowe): 1.07-31.07.2010 r.; kierownik badań; IAE PAN  

2011 
Pszczew, stan. 2-2a, pow. Międzyrzecz, woj. lubuskie (relikty grodu z IX-XII w., relikty „otwartej" osady przygrodowej z X-XII w.; badania weryfikacyjno-sondażowe): 1.07-20.07.2011 r.; kierownik badań; IAE PAN  

Nadzory merytoryczne lub konsultacje prac archeologicznych:
2006
Santok, stan. 1, pow. Gorzów Wlkp., woj. lubuskie (grodzisko wczesnośredniowieczne; nadzór - badania wykopaliskowe Kingi Zamelskiej-Monczak z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN - Oddział w Poznaniu) 

Pszczew, stan. 2, pow. Międzyrzecz, woj. lubuskie (konsultacja - archeologiczne, podwodne badania penetracyjne w jeziorze Pszczewskim [Miejskim] wokół półwyspu z reliktami wczesnośredniowiecznego grodu - Pszczew, stan. 2; zespół archeologów-płetwonurków z Instytutu Archeologii UMK w Toruniu)

2007
Santok, stan. 1, pow. Gorzów Wlkp., woj. lubuskie (grodzisko wczesnośredniowieczne; nadzór - badania wykopaliskowe Kingi Zamelskiej-Monczak z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN - Oddział w Poznaniu)

2008 
Santok, stan. 1, pow. Gorzów Wlkp., woj. lubuskie (grodzisko wczesnośredniowieczne; nadzór - badania wykopaliskowe Kingi Zamelskiej-Monczak z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN - Oddział w Poznaniu) 

2009 
Bodzia, stan. 1, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie (cmentarzysko wczesnośredniowieczne; nadzór - ratownicze badania wykopaliskowe Zespołu ds. Ratownictwa Archeologicznego przy Instytucie Archeologii i Etnologii PAN - Oddział w Poznaniu) 
 
2010 
Pszczew, stan. 2, pow. Międzyrzecz, woj. lubuskie (konsultacja – archeologiczne, podwodne badania weryfikacyjno-sondażowe w jeziorze Pszczewskim [Miejskim] wokół półwyspu grodowego realizowane w ramach projektu rozwojowego nr N R 17 0014 06); IAE PAN 

Święty Wojciech, stan. 20, pow. Międzyrzecz, woj. lubuskie (stanowisko wielokulturowe;  konsultacja - ratownicze badania wykopaliskowe Zespołu ds. Ratownictwa Archeologicznego przy Instytucie Archeologii i Etnologii PAN - Oddział w Poznaniu) 

Członkostwo (z wyboru) w stowarzyszeniach, komitetach i organizacjach naukowych:

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich (od 1992 r.)

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Komisja Archeologiczna (od 2001 r.)

Wydział Historii i Nauk Społecznych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk – zastępca przewodniczącego (od 2015 r.)

Komisja Archeologiczna Oddziału PAN w Poznaniu (od 2007 r.)

Rada Naukowa Instytutu Archeologii i Etnologii PAN (od 2011 r.)

Rada Naukowa Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego (1.10.2012-30.09.2013)

Członkostwo w komitetach redakcyjnych czasopism naukowych:

„Slavia Antiqua” (czasopismo z listy ERIH) – członek kolegium stałych recenzentów

„Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne” (czasopismo z listy B MNiSW) – członek kolegium stałych recenzentów

„Studia Lednickie” (czasopismo z listy B MNiSW) – członek Rady Naukowej czasopisma

„Historia Slavorum Occidentis” (czasopismo z listy B MNiSW) – członek Rady Naukowej czasopisma

Stypendia i zagraniczne pobyty naukowe:

1988 – Niemcy, Institut für Ur- und Frühgeschichte der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel w Niemczech (pobyt naukowy – 1 tydzień)

1991 – Szwecja, trzymiesięczne stypendium naukowe połączone z udziałem w badaniach wykopaliskowych wczesnośredniowiecznej osady w Birce pod Sztokholmem (stypendium fundowane przez „Birka Projeckt 1990-1994” z ramienia Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museum w Sztokholmie)

1994, 2008, 2011, 2014 – Czechy, Ústav pro pravĕk a ranou dobu dĕjinnou Uniwersytetu Karola w Pradze; Archeologický ústav ČAV w Pradze (pobyty naukowe – po 1 tygodniu)

2001 – Słowacja, Archeologický ústav SAV w Nitrze (pobyt naukowy – 1 tydzień)

Nagrody i wyróżnienia:

1. 1993 – stypendium rozwojowe Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

2. 2001 – nagroda Fundacji im. Brzeskich przy Poznańskim

   Towarzystwie Przyjaciół Nauk za dysertację doktorską

3. 2001 – nagroda II stopnia w konkursie im. Klemensa Szaniawskiego na

     najlepszą dysertację doktorską z dziedziny historii w roku 2000/2001,

     ufundowana przez Fundację Stefana Batorego oraz Towarzystwo

     Popierania i Krzewienia Nauk w Warszawie

4. 2012 – nagroda w dziedzinie archeologii im. Erazma Majewskiego, przyznana w ramach

   edycji 2009-2012 przez Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN za  

   monografię naukową „Najstarsze państwo Piastów – rezultat przełomu czy kontynuacji?    

   Studium archeologiczne” (Poznań 2009, wyd. IAE PAN)

 

Bibliografia (z ostatnich 7 lat)

2009

Kara M. 2009. Najstarsze państwo Piastów – rezultat przełomu czy kontynuacji? Studium archeologiczne. Poznań: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

2010

Kara M. 2010. Funerary rite and ritual in Wielkopolska at the time of the first Piast (10th – first half of 11thcentury). In: M. Salamon, M. Hardt, M.P. Kruk, A.E. Musin, P. Špehar, A. Sulikowska-Gąska and M. Wołoszyn (eds.), Rome, Constantinople and Newly-Converted Europe: archaeological and historical evidence. Kraków-Rzeszów, 55-56.

Kara M. 2010. Wspomnienie pośmiertne o Alinie Łosińskiej. Wielkopolski Biuletyn

Konserwatorski 4, 253-257.

Kara M. 2010. Z badań nad kulturą mieszkańców grodu santockiego w X wieku – głos archeologa. In: W. Popek and M. Pytlak (eds.), Santok „Strażnica i klucz królestwa”. 30 lat Muzeum Grodu w Santoku. Gorzów Wlkp., 27-46.

Kurnatowska Z. and Kara M. 2010. Wczesnopiastowskie regnum – jak powstało i jaki miało charakter? Próba spojrzenia od strony źródeł archeologicznych. Slavia Antiqua 51, 23-96.

2011

Kara M. and Makohonienko M. 2011. Wielkopolska krainą grodów – krajobraz kulturowy kolebki państwa polskiego w świetle nowych ustaleń chronologicznych. Landform Analysis 16, 20-25.

Makohonienko M. and Kara M. 2011. Krajobraz kulturowy wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Gieczu nad Maskawą. Landform Analysis 16, 52-55.

Makohonienko M., Kara M. and Koszałka J. 2011. Przyrodnicza historia Gniezna – plemiennego ośrodka kultu i centrum wczesnopiastowskiego państwa polskiego Civitas Schinesghe. Landform Analysis 16, 39-45.

Makohonienko M., Makowiecki D., Koszałka J. and Kara M. 2011. Ekologia historyczna miasta – uwarunkowania środowiskowe i podstawy gospodarcze wczesnomiejskiego zespołu osadniczego na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Landform Analysis 16, 26-31.

Makohonienko M., Makowiecki D., Koszałka J. and Kara M. 2011. From rural settlement to urban center - environment and economy of Poznań city (in Great Poland) reconstructed from fossil archives. Environmental Archaeology of Urban Sites. In: M. Badura, J. Święta-Musznicka, A. Pędziszewska, M. Makohonienko (eds.), Środowisko i kultura 10. Poznań, 42-43.

2012

Czebreszuk J., Kara M., Kirschke B. and Narożna-Szamałek U., Seroczyński Z., Sobkowiak-Tabaka I., Szamanek K., Szmyt M. and Zamelska-Monczak K. 2012. Osadnictwo pradziejowe, średniowieczne i nowożytne w Lutolu Mokrym. Poznań: Ratownicze Badania Archeologiczne IAE PAN Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych IV.

Kara M. 2012. Słowo wstępne. In: M. Kara (ed.), Wyniki analiz specjalistycznych materiałów wczesnośredniowiecznych z gnieźnieńskiego zespołu osadniczego. Gniezno, 7-13.

Kara M. 2012. Introduction. In: M. Kara (ed.), Wyniki analiz specjalistycznych materiałów wczesnośredniowiecznych z gnieźnieńskiego zespołu osadniczego. Gniezno, 15-21.

Kara M. 2012. Grody tzw. centralne pierwszej monarchii piastowskiej w przestrzeni sakralnej. Przykład Gniezna (paralele czeskie). In: J. Doležel, M. Wihoda (eds.), Mezi raným a vrcholným středovĕkem. Brno, 459-486.

Kara M. 2012. Mediewistyka historyczna i archeologia średniowiecza w badaniach nad początkami państwa Piastów. Przykład „współpracy” historiografii i archeologii. In: S. Tabaczyński, A. Marciniak, D. Cyngot and A. Zalewska (eds.), Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji. Poznań, 869-884.

Kara M. and Michałowski A. 2012. Jubileusz osiemdziesięciolecia urodzin Profesor Zofii Kurnatowskiej. Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne 13, 7-9.

Banaszkiewicz J., Kara M. and Mamzer H. 2012. Multidyscyplinarna konferencja naukowa «Instytucja ‘wczesnego państwa’ w perspektywie wielości i różnorodności kultur». Slavia Antiqua 53, 237-239.

Makohonienko M., Makowiecki D., Koszałka J. and Kara M. 2012. Development of early urban centers in Poland – environment and economy of Poznań city reconstructed from fossil archives. In: 8. Konferenci environmentalni archeologie – Zemedelstvi pohledem environmentalni archeologie. Praha, 14-21.

2013

Kara M. 2013. Grób z wagą szalkową z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w

Bodzi pod Włocławkiem. Archeologia Polski 58: 1-2, 143-162.

Kara M. 2013. Historiografia i archeologia polska o mechanizmach formowania się władztwa Piastów. Próba zestawienia ważniejszych poglądów. In: J. Banaszkiewicz, M. Kara and H. Mamzer (eds.), Instytucja „wczesnego państwa” w perspektywie wielości i różnorodności kultur. Poznań, 303-316.

Kara M. 2013. Stan i potrzeby badań nad zapleczem grodu poznańskiego w X – 1 połowie XIII wieku. Zestawienie ważniejszych ustaleń. In: J. Karczmarek and H. Kaczmarek (eds.), Archeologia o przeszłości Poznania i jego zaplecza. Stan i potrzeby badań. Poznań, 142-150.

Kara M. 2013. Wybrane groby z uzbrojeniem z cmentarzyska w Bodzi pod Włocławkiem − przyczynek do studiów nad obecnością „wikingów” w państwie pierwszych Piastów. In: T. Sawicki (ed.), Studia nad dawną Polską 3. Gniezno, 117-132.

Kara M. 2013. Domniemane bagienne miejsce ofiarne ze szczątkami ludzkimi z m. Kąsinowo pod Szamotułami z wczesnego średniowiecza. In: R. Pietrzak (ed.), Archeologia ziemi szamotulskiej 1 [Szamotulskie Zeszyty Muzealne 5]. Szamotuły, 227-233.

Banaszkiewicz, J., Kara M. and Mamzer H. 2013. Słowo wstępne / Introduction. In: J. Banaszkiewicz, M. Kara and H. Mamzer (eds.), Instytucja „wczesnego państwa” w perspektywie wielości i różnorodności kultur. Poznań, 9-12.

Buko A., Duczko W., Kara M. and Sobkowiak-Tabaka I. 2013. Bodzia: a unique Viking-age cemetery with chamber-like graves from central Poland (a preliminary information). In: S. Moździoch, B. Stanisławski and P. Wiszewski (eds.), Scandinavian Culture in Medieval Poland. Wrocław, 353-371.

Buko A., Kara M., Douglas Price T., Duczko W., Frei K. M. and Sobkowiak-Tabaka I. 2013. A unique medieval cemetery from the 10th/11th century with chamber-like graves from Bodzia (central Poland). Preliminary result of the multidisciplinary research. Archäologisches Korrespondenzblatt 43: 3, 423-442.

Gruszka B. and Kara M. 2013. Wybrane znaleziska ceramiki o cechach warsztatowych ze starszych faz wczesnego średniowiecza z południowo-zachodniej Wielkopolski i południowo-wschodniej części Ziemi Lubuskiej w świetle badań specjalistycznych. Slavia Antiqua 54, 241-265.

Wyrwa A. M., Kara M. and Krysztofiak T. 2013. Konferencja naukowa „Gród piastowski w Gieczu – geneza, funkcja, kontekst”. Slavia Antiqua 54, 343-346.

2014

Kara M. 2014. The Conquest Involving Viking War-Bands in the Process of the Piast

State Formation. A Critique. Slavia Antiqua 55, 125-143.

Kara M. 2014. Frau Professor Zofia Hilczer-Kurnatowska (1932-2013).

Ein Versuch resümierender Darstellung Ihres wissenschaftlichen Schaffens. Quaestiones Medii Aevi Novae 19, 461-471.

2015

Kara M. 2015. Medieval historical studies and medieval archaeology about the origin

of the Piast State. An overview. Archaeologia Polona 48, 2010, 37-58.

Kara M. 2015. Przemiany kultury funeralnej na ziemiach dorzecza Warty w okresie

formowania się państwa Piastów w świetle nowszych ustaleń archeologii. In: A. Michałowski, M. Teska, M. Żółkiewski (eds.), Viator Per Devia Scientiae Itinera. Studia nad problematyką okresów przedrzymskiego, rzymskiego, wędrówek ludów i wczesnego średniowiecza. Poznań, 303-313.

Kara M. 2015. Merchants’ Implements (the Folding Balance). In: A. Buko (red.),

Bodzia. A Late Viking-Age Elite Cemetery in Central Poland. Leiden – Boston (Brill 2014), 166-176.

Kara M. 2015. Weapons. In: A. Buko (ed.), Bodzia. A Late Viking-Age Elite

Cemetery in Central Poland. Leiden – Boston (Brill 2014), 177-196.

Kara M. 2015. Description of the Cemetery, Organization of the Burial Space, the Burial Rites in the Light of the Cultural and Historical Determinants. In: A. Buko (ed.), Bodzia.A Late Viking-Age Elite Cemetery in Central Poland. Leiden – Boston (Brill 2014), 343-411.

Kara M. 2015. The Cemetery at Bodzia in the Context of the Funerary Practices in

the Polish Lands in the Late 10th–11th Century. In: A. Buko (ed.), Bodzia. A Late Viking-Age Elite Cemetery in Central Poland. Leiden – Boston (Brill 2014), 511-519.

Buko A. and Kara M. 2015. Chronology of the Cemetery. In: A. Buko (ed.),

Bodzia. A Late Viking-Age Elite Cemetery in Central Poland. Leiden – Boston (Brill 2014), 427-436.

Kurzawska A. and Kara M. 2015. The contribution of mollusc shells to the reconstruction of environment at the Early Medieval stronghold of Pszczew (Poland). Quaternary International 390 (10 December 2015), 126-132.

  

REDAKCJA PRAC ZBIOROWYCH

2003

Kurnatowska Z., Brzostowicz M. and Kara M. (eds.) 2003. Grody

wielkopolskie jako źródło poznania wczesnego średniowiecza (Materiały z sesji

naukowej w Poznaniu, 7 listopada 2002 r.). In: Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne 6, Poznań, 9-115: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich – Oddział w Poznaniu.

2012

Kara M. (ed.) 2012. Wyniki analiz specjalistycznych materiałów

wczesnośredniowiecznych z gnieźnieńskiego zespołu osadniczego. Gniezno: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.

2013

Banaszkiewicz J., Kara M. and Mamzer H. (eds.) 2013. Instytucja „wczesnego państwa” w perspektywie wielości i różnorodności kultur. Poznań: Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu.

2015

Banaszkiewicz J., Kara M. and Mamzer H. (eds.) 2015. Instytucja „wczesnego państwa” w perspektywie wielości i różnorodności kultur. Poznań: Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu (edition 2, corrected).