Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przebieg kariery zawodowej

• Studia ukończone w 2000 roku, w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Praca magisterska pt.: „Analiza archeozoologiczna szczątków kostnych z wczesnośredniowiecznej osady w Horodyszczu", napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Alicji Lasoty-Moskalewskiej w Zakładzie Bioarcheologii, IA UW;

• Od 2004 roku otwarty przewód doktorski w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Praca doktorska pt.: „ Zwierzęta w gospodarce wczesnośredniowiecznego Szczecina" pisana jest pod kierunkiem prof. dr hab. A. Lasoty-Moskalewskiej. Planowana obrona - 2009r;

• Od kwietnia 2007 roku praca w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu.


Pełnione funkcje


Archeozoolog

Przynależność do organizacji krajowych i zagranicznych

• International Council for Archaeozoology (ICAZ), Animal Paleopathology Group, Worked Bone Research Group, od 2007;
• The Sudan Archaeological Research Society, od 2003;
• Stowarzyszenie Archeologii Środowiskowej (SAS), od 2007;


Główne obszary zainteresowań naukowych


Archeozoologia Europy i Afryki
 

 
Ważniejsze badania
 


1994-1996
- udział w wykopaliskach archeologicznych na terenie Ziemi Lubuskiej, prowadzonych przez Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza;
 
1999 - ...      -
udział w Polskiej Połączonej Misji Archeologicznej do Doliny Nilu Środkowego kierowanej przez dr B. Żurawskiego;

1999-2000
- praca w Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w Myśliborzu na stanowisku archeologa;

2000-2002
- praca w Muzeum Regionalnym w Barlinku na stanowisku kustosza muzeum;

2002 - ...  
   archeozoolog w Polskiej Połączonej Misji Archeologicznej do Doliny Nilu Środkowego kierowanej przez dr B. Żurawskiego;

2002/2003
- archeozoolog w Polskiej Misji Archeologicznej do Starej Dongoli, kierowanej prze dr S. Jakobielskiego;

2003
- ...   -   archeozoolog/dokumentalista w Misji Archeologicznej do Banganarti kierowanej przez dr B. Żurawskiego;

2003-2004
- archeozoolog/ antropolog w misji Merowe Dam Archaeological Salvage Project (wyspy Saffi i Uli) kierowanej przez prof. W. Godlewskiego i dr B. Żurawskiego;

2004-2008
- archeozoolog/ archeolog w Polskiej Misji Archeologicznej na IV Kataraktę (Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Fundacja „PATRIMONIUM") kierowanej przez dr M. Chłodnickiego.

Od 2008-...
- Badania nad fauną związaną z kulturami neolitu na Pustyni Zachodniej, Egipt, Combain Prehistoric Expedition.


Projekty badawcze - Afryka

• „Pochodzenie i historia zwierząt domowych w Afryce";
• „Zwierzęta w gospodarce chrześcijańskiej Makurii, Sudan";
• badania w ramach projektów Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW im. K. Michałowskiego;
• „Rola zwierząt w kulturze post-meroickiej", w ramach projektu" „Early Makuria. (M to M)", którego kierownikiem jest prof. W. Godlewski z Zakładu archeologii Egiptu i Nubii, IA Uniwersytetu Warszawskiego;
• „Zwierzęta w prahistorii Egiptu"- badania w ramach Combain Prehistoric Expedition;
• „Sztuka naskalna Afryki północnej z punku widzenia archeozoologii";
• udział w projekcie „Middle Kush Project", Instytut Antropologii i Archeologii Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku;

Projekty badawcze - Polska i Europa

• udział w projekcie „Kompleksowe badania Zamku Krzyżackiego w Radzyniu Chełmińskim", kierownik projektu dr D. Gazda, Instytut Antropologii i Archeologii Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu, Fundacja „Ureusz", 2007-2012;
• udział w projekcie „Castrum Pomesarum w Starym Dzierzgoniu" kierownik projektu dr D. Gazda, Instytut Antropologii i Archeologii Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku, Fundacja „Ureusz";
• udział w polsko - szwedzkim projekcie „Stara Uppsala - rytuały pogrzebowe oraz osadnictwo", kierownik prof. dr hab. W. Duczko, Instytut Antropologii i Archeologii Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku;