e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
maciej_jordeczkam.jpg


telefon kontaktowy; 61 657 99 01

2. Wykształcenie:

uczelnia i lata studiów: studia magisterskie -  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wydział historyczny, kierunek archeologia, lata 1994-1999

praca magisterska: Narzędzia z piaskowca ze stanowiska Kadero 1 w Sudanie,
promotor - prof. D. Jankowska, rok 2000

praca doktorska: Kultura El Adam. Początki neolitu w południowej strefie Pustyni Zachodniej w Egipcie,

promotor - prof. M. Kobusiewicz, rok 2011

Języki obce

angielski - zaawansowany,
arabski - podstawowy

3. Praca badawcza:

Obszary zainteresowań zawodowych:
 
epoka i obszar geograficzny;

neolit, okres predynastyczny i wczesnodnastyczny - Egipt i Sudan, także epoka kamienia w Polsce.

zagadnienia: w północno-wschodniej Afryce moje zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień początków gospodarki wytwórczej, zajmuję się także zagadnieniami kamieniarstwa społeczności pradziejowych - zarówno w Afryce, jak i w Polsce

Zakończone projekty badawcze:
 
Archaeological reconnaissance Between Shemkhiya and Khor Um Gizlan, Sudan

lata realizacji projektu; 2003-2004
funkcja w zespole projektowym; wykonawca
jednostka organizująca projekt i jednostki współuczestniczące; Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, IAE PAN,
kierownik projektu; prof. dr hab. L. Krzyżaniak
opis projektu; Badania powierzchniowe w rejonie IV Katarakty w Sudanie, poprzedzające budowę tamy na Nilu.
publikacje dotyczące projektu;
Krzyżaniak L., M. Chłodnicki, M. Jórdeczka, M. Lemiesz
2005    Archaeological reconnaissance Between Shemkhiya and Khor Um Gizlan. In African Reports, Vol. 4, H. Paner, S. Jakobielski (eds.), 39-43. Gdańsk Archaeological Museum.

Survey of Middle Section of Wadi Awatib (Sudan)
lata realizacji projektu; 2001-2002
funkcja w zespole projektowym; projekt wspólny z dr P. Bobrowskim
opis projektu; badania powierzchniowe w Wadi Awatib w rejonie Nagaa w Sudanie prowadzone wspólnie z dr P. Bobrowskim
publikacje dotyczące projektu;
Bobrowski P., M. Jórdeczka

2005    Survey of Middle Section of Wadi Awatib (Sudan): Preliminary Report, [in:] H. Paner, S. Jakobielski (ed.), African Reports, vol. 3:37-46, Gdańsk Archaeological Museum

2006a  Preliminary report of archaeological reconnaissance in the Wadi Awatib (Central Sudan), [in:] I. Caneva, A. Roccati (ed.), Proceedings of the X International Confeence of Nubian Studies, Rome 9-14 September 2002, Roma.

2006b  A survey of the Wadi Awatib near Naga, [in:] K. Kroeper, M. Chłodnicki, M. Kobusiewicz (ed.), Archeology of Early Northeastern Africa, Poznań Archeological Museum, pp. 7-23.

Obecnie realizowane projekty badawcze:

GRANT ROZWOJOWY  NR  N R17 0014 06
„Badania weryfikacyjno-sondażowe stanowiska mezolitycznego Wojnowo"
rok rozpoczęcia projektu; 2010
planowana data zakończenia projektu; 2012
funkcja w zespole; wykonawca
jednostki biorące udział w projekcie; IAE PAN Poznań
kierownik projektu; prof. M. Kobusiewicz
jednostka organizująca; IAE PAN Poznań
opis projektu; badaniach mezolitycznego stanowiska (nr 4) w Wojnowie, gm. Kargowa, województwo lubuskie (nr obszaru AZP 59-17, nr stanowiska AZP 21)

GRANT MNiSW NN 109 244 239
Kompleks prahistorycznej sztuki naskalnej i towarzyszącego jej osadnictwa w Bir Nurayet (Sudan północno-wschodni)

rok rozpoczęcia projektu; 2010
planowana data zakończenia projektu; 2012
funkcja w zespole; wykonawca grantu
jednostki biorące udział w projekcie; IAE PAN Poznań,
kierownik projektu; dr P. Bobrowski
jednostka organizująca; IAE PAN Poznań
opis projektu; w ramach projektu przeprowadzono badania powierzchniowe, wykopaliskowe i dokumentacyjne licznych stanowisk w rejonie Bir Nurayet, w Górach Morza Czerwonego, w północno-wschodnim Sudanie - w miejscu, gdzie na przełomie 1998/1999 roku mgr K. Pluskota (wykonawca grantu) wraz z holenderską dziennikarką A. Baaijens odkryli w jednej z dolin bogatą koncentrację sztuki naskalnej. Efektem prac misji było odkrycie setek nieznanych wcześniej paneli i pojedynczych rytów naskalnych. Szczegółowo zadokumentowano przedstawienia występujące w niewielkich dolinach wpadających do Wadi Dib. Zarejestrowano blisko 150 stanowisk archeologicznych, głównie cmentarzysk, pojedynczych kamiennych tumulusów (tzw. Pangraves), osad, schronisk skalnych i pracowni. Początki zarejestrowanego osadnictwa sięgają dolnego paleolitu, występuje też osadnictwo neolityczne, związane z horyzontem kermańskim, okresem napatańskim, meroickim i młodszym - aż po pozostałości współczesnych mieszkańców (Beja time).

Temat V.1. Prahistoria Afryki północno-wschodniej w epoce kamienia (Misja w Egipcie)

Badania w ramach działalności Combined Prehistoric Expedition

rok rozpoczęcia projektu; M. Jórdeczka od 2005 roku, projekt realizowanych od lat 60-tych XX wieku
planowana data zakończenia projektu; bezterminowo
funkcja w zespole; wykonawca zadania
jednostki biorące udział w projekcie; IAE PAN 
kierownik projektu; dr hab. J. Kabaciński
jednostka organizująca; IAE PAN
opis projektu; Obecna działalność misji opiera się przede wszystkim na badaniach bogatego osadnictwa neolitycznego rozsianego w południowej strefie Pustyni Zachodniej w Egipcie.

publikacje (i linki) dotyczące projektu:
Bobrowski P., M. Jórdeczka, D. Mańka, R. Królik, R. Schild
2010    Combined Prehistoric Expedition in Nubia 2003-2008. In African Reports,
H. Paner, S. Jakobielski (eds.), Gdańsk Archaeological Museum.

Jórdeczka M., H. Królik, M. Masoić, R. Schild
2010        Early Holocene pottery in the Western Desert of Egypt: new data from Nabta Playa, Antiquity 85: 99-115.

Temat V.2. Społeczności łowiecko-zbierackie i wczesnorolnicze Afryki

Badania na predynastycznym i wczesnodynastycznym stanowisku Tell el-Farkha w Egipcie
rok rozpoczęcia projektu; 1998 
planowana data zakończenia projektu; bezterminowo
funkcja w zespole; wykonawca zadania, opracowanie zabytków kamiennych
jednostki biorące udział w projekcie; Uniwersytet Jagielloński, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, IAE PAN Poznań
kierownik projektu; prof. K.M. Ciałowicz (UJ), dr M. Chłodnicki (MAP)
jednostka organizująca; UJ, MAP
opis projektu; Misja Tell el-Farkha prowadzi szerokopłaszczyznowe badania na predynastycznym i wczesnodynastycznym stanowisku.

publikacje (i linki) dotyczące projektu:
Jórdeczka M.
2004        Stone Implements from Tell el-Farkha. In Egypt at its Origins. Studies in Memory of Barbara Adams, S. Hendrickx et al. (eds.): 443-463, Leuven.
Więcej na stronie: www.farkha.org 

Praktyka terenowa:

1995-2000 udział w archeologicznych badaniach ratowniczych na trasie budowy gazociągu jamalskiego oraz autostrady A4;
1998-2004 udział w badaniach misji Muzeum Egipskiego w Berlinie na meroickim stanowisku Naga w Środkowym Sudanie, kierowanych przez prof. Dietricha Wildunga;                      
1998, 2000-2010 udział w badaniach na predynastycznycm i wczesnodyanstycznym stanowisku Tell el-Farkha w Egipcie, kierowanych przez dr M. Chłodnickiego i prof. dr hab. K. Ciałowicza - studia nad kamieniarstwem;
1999, 2001, 2003 udział w badaniach na neolitycznym stanowisku Kadero 1, kierowanych przez prof. dr hab. L. Krzyżaniaka;
2001-2002 badania powierzchniowe w Wadi Awatib w Środkowym Sudanie - wspólny projekt z P. Bobrowskim z IAE PAN w Poznaniu;
2003, 2004 udział w badaniach powierzchniowych pomiędzy Shemkiya i Hagar el Beida (na lewym brzegu Nilu), Sudan - kierowanych przez prof. dr hab. L. Krzyżaniaka oraz dr M. Chłodnickiego; 
2005-2011 udział w badaniach misji Combined Prehistoric Expedition na Pustyni Zachodniej w Egipcie, kierowanych przez prof. dr hab. R. Schilda (do 2007 roku) i prof. dr hab. M. Kobusiewicza (od 2008 roku). Od 2006 roku prowadzenie badań na wczesnoneolitycznych stanowiskach E-06-1, E-08-1, E-08-2 w Nabta Playa, wspólnie z H. Królik i M. Masojciem;
2010-2011 udział w kierowanych przez prof. M. Kobusiewicza badaniach weryfikacyjno-sondażowych stanowiska mezolitycznego Wojnowo - w ramach grantu rozwojowego nr NR17 001406;
2010-2011 udział w kierowanych przez dr p. Bobrowskiego i prof. M. Kobusiewicza badaniach kompleksu prehistorycznej sztuki naskalnej i towarzyszącego jej osadnictwa w Bir Nurayet (Sudan północno-wschodni) - grant nr 2442/B/H03/2010/39;

4. Kariera zawodowa:

07.1999 - 12.2000 zatrudniony na etacie młodszego dokumentalisty w IAE PAN w Poznaniu

01.2001 - 12.2008 zatrudniony na etacie asystenta w IAE PAN

01.2009 - zatrudniony na etacie archeologa w IAE PAN 

5. Członkostwo w stowarzyszeniach, komitetach i organizacjach  naukowych:
Członek Poznańskiego Towarzystwa Prehistorycznego

6. Organizacja i popularyzacja nauki:

Udział w konferencjach naukowych;

2000 konferencja nubiologiczna Gdańsk - Gniew; referat: Narzędzia z piaskowca ze stanowiska Kadero 1 w Sudanie

2002 międzynarodowa konferencja Origin of the State. Predynastic and Early Dynastic Egypt, poświęcona różnym aspektom społeczno-gospodarczym oraz interregionalnym kontaktom w czasach formowania się państwowości egipskiej; referat: Stone Implements from Tell el-Farkha

2002 X Międzynarodowa Konferencja zorganizowana przez International Society for Nubian Studies w Rzymie (Tenth International Conference, September 9-14, 2002 - Rome); referat: Preliminary report of archaeological reconnaissance in the Wadi Awateb (Central Sudan)
 
2002 IX Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk - Gniew, 19-21 lipca 2002; referat wspólnie z P. Bobrowskim: Raport z drugiego sezonu badań w Wadi Awateb (Centralny Sudan)
 
2003 Międzynarodowa konferencja Archaeology of the Earliest Northeastern Africa, dotycząca archeologii północno-wschodniej Afryki; referaty: Stones Artefacts from Tell el-Farkha oraz wspólnie z P. Bobrowskim A survey of the Wadi Awatib near Naga 
 
2005 XII Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk - Gniew, 24-26 czerwca 2005; referat: Badania Combined Prehistoric Expedition w Nubii w latach 2003-2005 (referat przygotowany wspólnie z P. Bobrowskim, H. Królik, D. Mańką, prof. R, Schildem)
 
2007 Międzynarodowa konferencja Prehistory of Northeastern Africa - New ideas and discoveries - Poznań, 2-5 lipca 2007 r.; referat przygotowany wspólnie z H. Królik (IAE PAN), dr M. Masojciem (UW) i prof. R. Schildem pod tytułem Site E-06-1. The Early Neolithic of El Adam Type at Nabta Playa
 
2008 XV Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk - Gniew, 23-25 maja 2008; referat Początek holocenu na Pustyni Zachodniej. Badania stanowisk kultury El Adam w Nabta Playa w latach 2006-2008, przygotowany wspólnie z H. Królik, dr M. Masojciem i prof. R. Schildem
 
2008 Zorganizowana przez Instytut Archeologii UW konferencja Polacy nad Nilem. Badania archeologiczne w Egipcie i Sudanie w sezonie 2007-2008; referat: Początek holocenu na Pustyni Zachodniej. Badania stanowisk kultury El Adam w Nabta Playa w latach 2006-2008, przygotowany wspólnie z H. Królik, dr M. Masojciem i prof. R. Schildem

2009 XVI Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Muzeum Archeologiczne Gdańsk; referat: „Aktualny stan badań nad kulturą El Adam w północno-wschodniej Afryce" przygotowany wspólnie z H. Królik. M. Masojciem i R. Schildem

2010 12th International Conference for Nubian Studies, British Museum, London; referat: The Early Holocene Occupation of the Western Desert. New Data from Nabta Playa. Przygotowany wspólnie z M. Masojciem, H. Królik i R. Schildem
Konferencja "Kultury wczesnorolnicze nad Nilem. W 70 rocznicę urodzin prof. Lecha Krzyżaniaka"; referat Wczesnoholoceńskie osadnictwo na Pustyni Zachodniej w Egipcie. Nowe dane z Nabta Playa, przygotowany wspólnie z H. Królik, M. Masojciem i R. Schildem

2011 Międzynarodowa konferencja Origin and Early Development of Ford Producing Culture in Northeastern Africa - 30 years later w Poznaniu; referat: Bir Nurayet Project (Red Sea Mountains, Sudan). Preliminary report, season 2010 (przygotowany wspólnie z P. Bobrowskim, M. Kobusiewiczem, M. Chłodnickim i K. Pluskotą)
 
Udział w organizacji konferencji naukowych;

2003 rok - Międzynarodowa konferencja w Poznaniu: Archaeology of the Earliest Northeastern Africa, dotycząca archeologii północno-wschodniej Afryki

2007 rok - Międzynarodowa konferencja Prehistory of Northeastern Africa - New ideas and discoveries - Poznań, 2-5 lipca 2007 r.

2010 rok - Konferencja "Kultury wczesnorolnicze nad Nilem. W 70 rocznicę urodzin prof. Lecha Krzyżaniaka"

2011 rok - Międzynarodowa konferencja Origin and Elary Development of Ford Producing Culture in Northeastern Africa - 30 years later, Poznań

7. Inne:

Hobby: fotografia, wspinaczka wysokogórska

Bibliografia

Jórdeczka, M.
2003    Neolithic Sandstone Tools from Kadero 1. Sudan. In African Reports, H. Paner (ed.), vol. 2:105-117, Gdańsk Archaeological Museum.

Chłodnicki M., K.M. Ciałowicz, R. Abłamowicz, T. Herbich, M. Jórdeczka, M. Jucha, J. Kabaciński, L. Kubiak-Martens, A. Mączyńska
2003    Polish excavations at Tell el-Farkha (Ghazala) in the Nile Delta. Preliminary Report 1998-2001. Archeologia 53:63-119.

Jórdeczka M.
2004        Stone Implements from Tell el-Farkha. In Egypt at its Origins. Studies in Memory of Barbara Adams, S. Hendrickx et al. (eds.): 443-463, Leuven.

Krzyżaniak L., M. Chłodnicki, M. Jórdeczka, M. Lemiesz
2005    Archaeological reconnaissance Between Shemkhiya and Khor Um Gizlan. In African Reports, Vol. 4, H. Paner, S. Jakobielski (eds.), 39-43. Gdańsk Archaeological Museum.

Bobrowski P., M. Jórdeczka
2005    Survey of Middle Section of Wadi Awatib (Sudan): Preliminary Report. In African Reports, Vol. 3, H. Paner, S. Jakobielski (eds.), 37-46, Gdańsk Archaeological Museum.

2006a  Preliminary report of archaeological reconnaissance in the Wadi Awatib (Central Sudan). In Proceedings of the X International Confeence of Nubian Studies, Rome 9-14 September 2002, I. Caneva, A. Roccati (eds.), Roma.

2006b  A survey of the Wadi Awatib near Naga. In Archeology of Early Northeastern Africa, K. Kroeper, M. Chłodnicki, M. Kobusiewicz (eds.), 7-23, Poznań Archeological Museum.

Jórdeczka M., Sobkowiak-Tabaka I., Mrozek-Wysocka M.,

2008    Makrolityczne zabytki kamienne i krzemienne z okolic Sławna i Lednicy, Studia Lednickie, 9:350-378.

Jórdeczka M.
2010a  Makrolityczne zabytki kamienne. In  Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo późnopaleolityczne i mezolityczne na stanowisku 7 w Ośnie Lubuskim. Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Poznaniu, Tom II, J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Taabaka (eds.), Poznań.

2010b  Kamieniarstwo społeczności pradziejowych Kotliny Kolskiej. In Via Archaeologica Posnaniensis. Źródła archeologiczne z badań wykopaliskowych na trasach dróg i autostrad. Tom I. Osadnictwo Kotliny Kolskiej, J. Bednarczyk, J. Kabaciński, A. Kośko (eds.), 627-658, Poznań

2010c  Stone Implements. In Kadero. The Lech Krzyżaniak excavations in the Sudan, Poznań, M. Chłodnicki, M. Kobusiewicz, K. Kroeper (eds.), Poznań.
 
Bobrowski P., M. Jórdeczka, A. Krzyżaniak, M. Mrozek-Wysocka
2010    Personal Adornments In Kadero. The Lech Krzyżaniak excavations in the Sudan, Poznań, M. Chłodnicki, M. Kobusiewicz, K. Kroeper (eds.), Poznań.

Bobrowski P., M. Jórdeczka, D. Mańka, R. Królik, R. Schild
2010    Combined Prehistoric Expedition in Nubia 2003-2008. In African Reports, H. Paner, S. Jakobielski (eds.), Gdańsk Archaeological Museum.

Jórdeczka M., M. Mrozek-Wysocka
2011    Wczesnośredniowieczne narzędzia kamienne. In Ratownicze badania archeologiczne IAE PAN Oddział w Poznaniu. Tom III. Materiały do badań pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w Lubrzy, J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (eds.), 769-810, Poznań.

Jórdeczka M., H. Królik, M. Masoić, R. Schild
2011    Early Holocene pottery in the Western Desert of Egypt: new data from Nabta Playa, Antiquity 85: 99-115.

Jórdeczka M.
2011    Zabytki kamienne. In Via Archaeologica Posnaniensis. Źródła archeologiczne z badań wykopaliskowych na trasach dróg i autostrad. Tom II. Janów, stanowisko 21. Osada wielokulturowa, J. Bednarczyk (ed.), 297-304, Poznań