dr Przemysław Bobrowski przemyslawbobrowski.jpg
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przebieg kariery zawodowej

1986-1992 Studia w Instytucie Prahistorii Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu, zakończone w czerwcu 1992 roku, obroną pracy magisterskiej pt.: „Kultura ceramiki sznurowej w Polsce Północno- Zachodniej”, napisanej pod kierunkiem prof. Dobrochny Jankowskiej.
Od 1991 praca w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Poznaniu, na stanowiskach dokumentalisty, asystenta i archeologa Pełnione funkcje Sekretarz naukowy Oddziału Poznańskiego IAE PAN.

Przynależność do organizacji krajowych i zagranicznych
 
Poznańskie Towarzystwo Prehistoryczne Stowarzyszenia Krzemieniarskiego SKAM

Główne obszary zainteresowań naukowych

Szczególne zainteresowania koncentrują się wokół problematyki związanej z rozmieszczeniem złóż surowców krzemiennych na obszarach niżowych Europy i ich eksploatacją w pradziejach. Równolegle zajmuje się także zagadnieniami, epoki kamienia w Afryce północno-wschodniej, a szczególnie przemianami społeczno-kulturowymi i środowiskowymi jakie zachodziły na tym obszarze w okresie neolitu. Ponad to interesuje się również problematyką tzw. „późnego krzemieniarstwa”- w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza.

Ważniejsze badania

W latach 1990- 1993 (czterokrotnie po 3 miesiące) udział w badaniach archeologicznych na stanowiskach późnoneolitycznych Mienaker i Zeewijk w Północnej Holandii, kierowanych przez Drs. W. J. Hogestijna z ROB w Amersfoort.

W 1992 roku prowadził badania wykopaliskowe na mezolitycznym stanowisku Wojnowo 3, (Gm. Kargowa).

W latach 1992-1995 udział pod kierunkiem prof. Michała Kobusiewicza, w realizacji tematu: Systemy eksploatacji środowiska naturalnego i osadnictwa na Niżu Środkowej Europy i Środkowym zachodzie USA w starszej i środkowej epoce kamienia. W ramach tego tematu realizacja różnorodnych zagadnień związanych z osadnictwem paleolitycznym i mezolitycznym na obszarze Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej.

W latach 1995- 1998 kierował badaniami wykopaliskowymi na stanowiskach Górzyca 4 i 5 (województwo lubuskie), Żegotki 2, Bożejewice 382 i 383, Chabsko 333, 334, 338 (województwo kujawsko- pomorskie) położonych na trasie gazociągu „jamalskiego” oraz Białężyce 9 i Dopiewo 70 (województwo wielkopolskie) na trasie autostrady A-2. Stanowiska te były badane w ramach prac ratowniczych prowadzonych przez zespół badawczy IAE PAN, kierowany przez doc. Lecha Czerniaka .

Od 1997 roku uczestnictwo w realizacji zadania: Systematyka kulturowa i osadnictwo społeczności łowiecko- zbierackich Niżu Europy Środkowej, pod kierunkiem prof. Michała Kobusiewicza. W ramach tego zadania zajmował się analizą metryczno- statystyczną inwentarzy krzemiennych ze stanowisk Wojnowo 1, 2, i Liny 1 (będących fragmentem planowanej monografii „regionu wojnowskiego”).

Kilkukrotnie prowadził badania wykopaliskowe i powierzchniowe na obszarze Wielkopolski, Ziemi Lubuskiej. Opracował także i opublikował materiały z kilkudziesięciu stanowisk badanych powierzchniowo.

Od 1999 roku uczestniczy w realizacji tematu: Prahistoria północno- wschodniej Afryki do II tys. p.n.e. W ramach tego zadania uczestniczył w badaniach neolitycznego cmentarzyska i osady w Kadero (środkowy Sudan). W tym samym okresie wspólnie z mgr Maciejem Jórdeczką z IAE PAN Oddziału w Poznaniu prowadził samodzielne badania powierzchniowe w Wadi Awateb w Środkowym Sudanie.

W 2003 roku brał również udział w badaniach rozpoznawczych na obszarze polskiej koncesji w rejonie IV katarakty Nilu w Sudanie.

W latach 2000- 2002 w badaniach archeologicznych meroickiej świątyni Amona w Naga (Sudan), kierowanych przez prof. D. Wieldunga, dyrektora Muzeum Egipskiego w Berlinie.

W 2003 roku kierował pracami wykopaliskowymi na mezolitycznym stanowisku w Kopanicy gm. Kargowa .

W latach 2003-2006 kierował pracami wykopaliskowymi na czterech stanowiskach osadniczych w Gebel Ramlah, Nabta Playa, Berget el Sheb oraz Gebel Fentas na Pustyni Zachodniej w Egipcie, w ramach badań Combined Prehistoric Expedition, kierowanej przez prof. Romualda Schilda i Michała Kobusiewicza.

Od 2007 roku wspólnie z Agnieszką Czekaj- Zastawny z Oddziału Krakowskiego IAE PAN prowadzi badania na stanowisku Sacred Mountain w rejonie Nabta Playa. Stanowisko to jest częścią wielkiego centrum ceremonialnego z okresu neolitu. Odkryte na tym stanowisku wczesnoneolityczne tumulusy ofiarne są obecnie najstarszymi tego typu obiektami na świecie.

W 2001 roku opracował materiały i przygotował do druku artykuły dotyczący inwentarzy krzemiennych z średniowiecznego stanowiska w Łeknie na Pałukach, a w 2005 roku z osady z wczesnej epoki brązu w Lemierzycach (gm. Słońsk).

Projekty badawcze

I/ Eksploatacja zasobów surowców krzemiennych Niżu Polskiego przez społeczności pradziejowe,

II/ Osadnictwo neolityczne wokół małych playa w rejonie Nabty na Pustyni Zachodniej w Egipcie.

Bibliografia

Bobrowski P. 1996 Stanowisko mezolityczne Wojnowo stan.3, gm. Kargowa, woj. zielonogórskie, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, 4: 5- 22.

Bobrowski P. 2000 Inwentarze krzemienne z badań powierzchniowych stanowisk z epoki kamienia ziemi lubuskiej, pojezierzy wielkopolskiego i lubuskiego, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, 5: 153- 195.

Bobrowski P. 2003 Inwentarze krzemienne z nowych badań powierzchniowych w Kotlinie Gorzowskiej oraz na Pojezierzu Wielkopolskim, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, 6: 254-276.

Bobrowski P., Kaczmarek J. 2004 Pradzieje i wczesne dzieje Puszczykowa w świetle źródeł archeologicznych, Puszczykowo 2004.

Irish J.D., Bobrowski P., Kobusiewicz M., Kabaciński J., Schild R. 2004 Artificial Human Tooth from Neolithic Cemetery at Gebel Ramlah Egypt, Dental Anthropology, 17: 28-31.

Bobrowski P., Krzyszowski A. 2005 Inwentarze krzemienne z badań powierzchniowych i sondażowych na terenie kopalni kruszywa w Mściszewie, gm. Murowana Goślina, Fontes Archaeologici Posnanienses, 41: 21-36.

Bobrowski P., Jórdeczka M. 2005 Survey of Middle Section of Wadi Awatib (Sudan): Preliminary Report, Henryk Paner, Stefan Jakobielski (ed.), Gdańsk Archaeological Museum African Reports, 3: 37-46.

Bobrowski P., Sobkowiak- Tabaka I. 2006 How Far East did Hamburgian Culture Reach? [in] Ostrauskas T. (Editor of this volume) Archaeologia Baltica vol.7. [Materiały pokonferencyjne Komisji XXXII (The Final Palaeolithic on the Great European Plain) w Wilnie (16-19 September 2004) pt. Interaction between East and West on the Great European Plain during the Final Palaeolithic. Finds and Concepts], Klaipeda: 11-20.

Bobrowski P., Jordeczka M., 2006 Preliminary report of archaeological reconnaissance in the Wadi Awatib (Central Sudan [in] Caneva I. , Rocati A. (ed.) Proceedings of the X International Conference of Nubian Studies Rome 9-14 September 2002, Roma.

Bobrowski P., Jórdeczka M. 2006 A Survey of Wadi Awatib near Naga,[in] Karla Kroper, Marek Chłodnicki, Michał Kobusiewicz (ed.) Archaeology of Northeastern Africa. In Memory of Lech Krzyżaniak, Poznań 7-23.

Bobrowski P., Schild R. and Calderonii G. 2006 Late Neolithic Settlements (E-01-2 “CAMP”) from Gebel Ramlah Playa Basin, South- Western Desert of Egypt (Preliminary Raport), [in] Karla Kroper, Marek Chłodnicki, Michał Kobusiewicz (ed.). Archaeology of Northeastern Africa. In Memory of Lech Krzyżaniak, Poznań 213-222.

Przemysław Bobrowski 2006 Materiały Krzemienne z osady z epoki brązu w lemierzycach, stan. 3 i 52, [w:] Współczesnymi drogami w przyszłość. IV Polsko- Niemieckie Spotkania Archeologiczne, Dychów 15-18 listopada 2005, Sylwia Groblica, Alina Jaszewska (red.), Tom I, Zielona Góra: 111-139.

Przemysław Bobrowski 2006 Die Feuersteinmaterialen aus der Bronzezeitlichen Siedlung In Lemierzyce, Fundstellen 2 und 52, [w:] Współczesnymi drogami w przyszłość. IV Polsko- Niemieckie Spotkania Archeologiczne, Dychów 15-18 listopada 2005, Sylwia Groblica, Alina Jaszewska (red.), Tom I, Zielona Góra:111-139.

Bobrowski P., Sobkowiak- Tabaka I. 2008 Mikrolityczne narzędzia z krzemienia czekoladowego na Niżu Polski. Studia nad Gospodarką Surowcami Krzemiennymi w Pradziejach. Krzemień czekoladowy w pradziejach. Materiały z konferencji w Orońsku, 8-10.10.2003, t.6

W druku

Bobrowski P. The exploitation of local sources of flint on the Polish Plain during the final Palaeolithic.
Czekaj- Zastawny A., Bobrowski P., Schild R., Wendorf F. Najstarsze kurhany świata. Neolityczny kompleks ceremonialny z Nabta Playa na Pustyni Zachodniej w Egipcie.

Bobrowski P., Czekaj- Zastawny A., Schild R., Wendorf F. Site E-06-4 Sackred Mountain. Early neolithic offering tumuli (tumulus 2 and its satellites).

Bobrowski P. Jórdeczka M., Królik H., Mańka D., Schild R. Badania Combined Prehistoric Expedition w Nubii w latach 2003-2008.