Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DSC08348

Wykształcenie:
- 2011 – 2016- studia wyższe na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku archeologia
- 2016 praca magisterska pt.: „Wartosław – późnobrązowe cmentarzysko z zachodniej Wielkopolski. Wyniki badań wykopaliskowych w 2009 roku", napisana pod kierunkiem dr hab. M. Kaczmarka

Praktyka terenowa:

Lipiec – sierpień 2012
Badania wykopaliskowe w Gnieźnie, pow. gnieźnieński (Muzeum Początków Państwa Polskiego) - wczesnośredniowieczna osada.
Lipiec 2013
Badania wykopaliskowe w Mielniku, pow. siemiatycki (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) – wczesnośredniowieczne grodzisko.
Sierpień 2013
Badania wykopaliskowe w Meżyrowie, obw. winnicki, Ukraina (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) – grodzisko scytyjskie
Maj – czerwiec 2015
Badania wykopaliskowe w Gądkach, pow. poznański (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Henryka Klundera) – osada kultury przeworskiej i osada średniowieczna.
Lipiec – sierpień 2015
Badania wykopaliskowe w Beshtasheni, obw. Tsalka, Gruzja (Muzeum Narodowe w Tbilisi; Uniwersytet Warszawski) – cmentarzysko z późnej epoki brązu.
Sierpień – wrzesień 2015
Badania wykopaliskowe w Stęszewie, pow. poznański (Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza) – osada średniowieczna
Wrzesień 2015 – maj 2016
Badania wykopaliskowe w Krąplewie, pow. poznański (Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza) – osada kultury przeworskiej oraz osada średniowieczna.
Czerwiec – sierpień 2016
Badania wykopaliskowe w Dąbrówce, pow. poznański (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Henryka Klundera) – grodzisko wczesnośredniowieczne.
Październik – grudzień 2016
Badania wykopaliskowe na terenie Puszczy Białowieskiej, stan. Obołonie (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) – osada średniowieczna. Udział w badaniach powierzchniowych i odwiertach na innych stanowiskach na terenie Puszczy.
Marzec – kwiecień 2017
Badania powierzchniowe w ramach grantu NCN „Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Puszczy Białowieskiej” (Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Instytut Archeologii i Etnologii PAN).
Kwiecień – maj 2017
Badania wykopaliskowe w Opalenicy, pow. nowotomyski (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Henryka Klundera) – osada późnośredniowieczna.
Maj – sierpień 2017
Badania wykopaliskowe w Poznaniu, na Śródce (Pracownia Archeologiczno- Konserwatorska Henryka Klundera) – cmentarzysko oraz osada wczesnośredniowieczna.
Sierpień 2017
Badania wykopaliskowe w Puszczy Białowieskiej, stan. Wilczy Jar (Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Instytut Archeologii i Etnologii PAN) – pradziejowe miejsce kultu.
Wrzesień – październik 2017
Badania wykopaliskowe w Puszczy Białowieskiej, stan. Sacharewo (Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Instytut Archeologii i Etnologii PAN) – kurhan z okresu rzymskiego.
Październik 2017
Badania wykopaliskowe w Puszczy Białowieskiej, stan. Podcerkiew (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) – osada pradziejowa.
Listopad 2017
Badania wykopaliskowe w Puszczy Białowieskiej, stan. Jaźwinka, Białoruś (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) – pradziejowy kurhan.
Marzec 2018
Badania powierzchniowe w ramach grantu NCN „Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Puszczy Białowieskiej” (Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Instytut Archeologii i Etnologii PAN).
Kwiecień – lipiec 2018
Współkierowanie badaniami wykopaliskowymi w Surażu, pow. białostocki (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) – osada i cmentarzysko wczesnośredniowieczne; osada późnośredniowieczna i nowożytna.

Sierpień – wrzesień 2018
Współkierowanie badaniami wykopaliskowymi w Puszczy Białowieskiej, stan. Teremiski (Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Instytut Archeologii i Etnologii PAN) – pradziejowe i wczesnośredniowieczne osady.
Wrzesień 2018
Współkierowanie badaniami wykopaliskowymi w Puszczy Białowieskiej, stan. Teremiski (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) – nowożytny kopiec produkcyjny.
Wrzesień – listopad 2018
Badania wykopaliskowe i nadzory podczas inwestycji gazociągowej Wyszki – Bielsk Podlaski, pow. bielski (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) – pradziejowa i wczesnośredniowieczna osada.
Październik 2018
Badania wykopaliskowe w Puszczy Białowieskiej, stan. Podcerkiew (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) – kurhan z okresu rzymskiego.
Marzec 2019
Badania powierzchniowe w ramach grantu NCN „Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Puszczy Białowieskiej” (Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Instytut Archeologii i Etnologii PAN).
Kwiecień 2019
Badania wykopaliskowe w Kaliszankach, pow. wągrowiecki – cmentarzysko wielbarskie.
Lipiec 2019
Badania wykopaliskowe w Puszczy Białowieskiej, stan. Sacharewo (Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Instytut Archeologii i Etnologii PAN) – osada pradziejowa.

Bibliografia:
J.Mizerka, XIX-wieczne materiały z cmentarzyska w Wartosławiu, [w]: A. Krzyszowski (red.) Nekropola z późnej epoki brązu Wartosław-Biezdrowo-Zakrzewo, Poznań 2019.

J.Mizerka, Wyniki badań archeologicznych z 2009 roku, [w]: A. Krzyszowski (red.) Nekropola z późnej epoki brązu Wartosław-Biezdrowo-Zakrzewo, Poznań 2019.
D. Krasnodębski, H. Olczak, J. Mizerka, K. Niedziółka. 2019. The alleged burial mounds from the late Roman Period at the Sacharewo Forestry Site 3, Białowieża Primeval Forest, Światowit LVII.

D. Krasnodębski, А. Ткачоў, J. Mizerka, S. Velent. 2019. Archeologiczne badania w oddziale 805, na stanowisku Jaźwinka 1, na terenie Narodowego Parku "Puszcza Białowieska", w roku 2017, Materiały i prace Narodowego Parku Puszczy Białowieskiej.

D. Krasnodębski, J. Mizerka, in print. Znalezisko późnorzymskiej fibuli na wczesnośredniowiecznym grodzisku w Zbuczu k. Hajnówki –kontynuacja tradycji czy przypadkowa zguba, Wiadomości Archeologiczne.