Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

https://www.researchgate.net/profile/Lukasz_Pospieszny
ORCID: 0000-0003-4676-5802
ResearcherID: B-9388-2016

Archeolog, specjalizuje się w badaniach europejskich społeczeństw z neolitu i wczesnej epoki brązu.

Studia magisterskie w latach 2002-2007 w Instytucie Prahistorii (obecnie Wydział Archeologii) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zmieniona wersja pracy magisterskiej została opublikowana w 2009 r. pt. „Zwyczaje pogrzebowe społeczności kultury ceramiki sznurowej w Wielkopolsce i na Kujawach”. W latach 2007-2012 doktorant i wykładowca studium podyplomowego „Ochrona i Zarządzanie Dziedzictwem Archeologicznym” w IP UAM. Stypendysta Rządu Duńskiego (2005-2006), Instytutu Szwedzkiego w Sztokholmie (2009-2010) oraz Muzeum Narodowego w Kopenhadze (2009). W 2012 roku obronił pracę doktorską pt. „Praktyki ceremonialne w III tys. przed Chr. na Niżu w międzyrzeczu Odry i Wisły” (promotor: prof. dr hab. Janusz Czebreszuk; recenzenci: prof. dr hab. Aleksander Kośko, UAM i prof. dr hab. Johannes Müller, Uniwersytet Chrystiana Albrechta w Kilonii). W latach 2012-2013 odbywał staż podoktorski na Uniwersytecie w Goeteborgu. Od listopada 2013 r. zatrudniony Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu a od stycznia 2019 r. także na Uniwersytecie Bristolskim, w ramach Stypendium Indywidualnego Marii Skłodowskiej-Curie. W 2018 r. wyróżniony „Stypendium dla wybitnych młodych naukowców” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Projekty badawcze (wybrane)

1. „Multi-isotopic tracing of human and animal mobility in lowland Europe” (2019-2021), finansowany przez Komisję Europejska w ramach Stypendium Indywidualnego Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA IF nr 798894, ISOPATH); jednostka realizująca: University of Bristol (Wielka Brytania).

2. “The role of halophytes as a source of bioavailable strontium: a case study from Kuyavia, Poland” (2018), finansowany przez Association for Environmental Archaeology (Small Research Grant, kierownik)

3. „Megalityczny grobowiec kultury amfor kulistych z Kierzkowa na Pałukach. Milczący świadek kultu przodków w epoce kamienia” (2016-2018), finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach konkursu Narodowego Instytutu Dziedzictwa (program Dziedzictwo kulturowe; priorytet 5; Ochrona zabytków archeologicznych) (nr 00728/16; kierownik: mgr Szymon Nowaczyk, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie).

4. „Rozkwit czy upadek? Społeczeństwa Kujaw od końca późnego neolitu do początków środkowej epoki brązu w świetle analiz archeologicznych i specjalistycznych” (2015-2018), finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki – konkurs SONATA (nr 2014/15/D/HS3/01304, kierownik).

5. „Travels, transmissions and transformations in the 3rd and 2nd millennium BC in northern Europe: the rise of Bronze Age societies” (2012-2013), finansowany ze środków ERC Advanced Grant FP7 (nr 269442; Principal Investigator: prof. Kristian Kristiansen, Göteborgs universitet).

6. „Landscapes Of Complexity: The Politics Of Social, Economic & Ritual Transformations In Bronze Age Hungary” (2012), finansowany przez Wenner-Gren Foundation (nr ICRG-109; Principal Investigators: dr Gabriella Kulcsár, Hungarian Academy of Sciences, Research Centre for the Humanities Institute of Archaeology, prof. Timothy K. Earle, Northwestern University, USA).

7. „Praktyki ceremonialne w III tys. przed Chr. na Niżu w międzyrzeczu Odry i Wisły” (2009-2012), finansowany ze środków grantu promotorskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr N N109 287 137; kierownik: prof. dr hab. Janusz Czebreszuk, UAM).

Publikacje (wybrane)

Malmström H., Günther T., Svensson E. M, Juras A., Fraser M., Munters A. R., Pospieszny Ł., Tõrv M., Lindström J., Götherström A., Storå J., Jakobsson M. 2019. The genomic ancestry of the Scandinavian Battle Axe Culture people and their relation to the broader Corded Ware horizon. Proceedings of the Royal Society B 286(1912), 20191528.

Cramp L. J. E., Król D., Rutter M., Heyd V., Pospieszny Ł. 2019. Analiza pozostałości organicznych z ceramiki kultury rzucewskiej z Rzucewa. Badania wstępne. Pomorania Antiqua XXVIII, 245-259.

Schroeder H., Margaryan A., Szmyt M., Theulot B., Włodarczak P., Rasmussen S., Gopalakrishnan S., Szczepanek A., Konopka T., Jensen T. Z. T., Witkowska B., Wilk S., Przybyła M. M., Pospieszny Ł., Sjögren K.-G., Bełka Z., Olsen J., Kristiansen K., Willerslev E., Frei K. M., Sikora M., Johannsen N. N., Allentoft M. E. 2019. Unraveling ancestry, kinship, and violence in a Late Neolithic mass grave. Proceedings of the National Academy of Sciences, 116(22), 10705-10710.

Szczepanek A., Bełka Z., Jarosz P., Włodarczak P., Pospieszny Ł., Dopieralska J., Frei K. M., Górski J., Hozer M., Mazurek M. 2018. Understanding Final Neolithic communities in south-eastern Poland: New insights on diet and mobility from isotopic data. PLoS ONE 13(12): e0207748.

Kufel M., Pospieszny Ł. 2018. Rethinking the absolute chronology of South-Eastern Balkans in the later half of the 5th and the 4th millennium BC, In S. Dietz, F. Mavridis, Ž. Tankosić, T. Takaoğlu (eds.), Communities in Transition: The Circum-Aegean Area in the 5th and 4th Millennia BC. Oxford, 148-154.

Kristiansen K., Allentoft M. E., Iversen R., Johannsen N., Kroonen G., Pospieszny Ł., Price T. D., Sjögren K.-G., Sikora M., Willerslev E. 2017. Re-theorizing mobility and the formation of culture and language among the Corded Ware Cultures in Europe. Antiquity 91(356), 334-347.

Nowaczyk S., Pospieszny Ł., Sobkowiak-Tabaka I. (red.) 2017. Megalityczny grobowiec kultury amfor kulistych z Kierzkowa na Pałukach. Milczący świadek kultu przodków z epoki kamienia, Biskupińskie Prace Archeologiczne nr 12, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Biskupin.

Pospieszny Ł., Sobkowiak-Tabaka I., Price T. D., Frei K. M., Hildebrandt-Radke I., Kowalewska-Marszałek H., Krenz-Niedbała M., Osypińska M.,

Stróżyk M., Winiarska-Kabacińska M. 2015. Remains of a late Neolithic barrow at Kruszyn. A glimpse of ritual and everyday life in early Corded Ware societies of the Polish Lowland. Praehistorische Zeitschrift 90 (1-2), 185-213.
Pospieszny Ł. 2015. Freshwater reservoir effect and the radiocarbon chronology of the cemetery in Ząbie, Poland. Journal of Archaeological Science 53, 264-276.

Allentoft et al. 2015. Population genomics of Bronze Age Eurasia, Nature 522 (7555), 167-172.

Czebreszuk J., Jaeger M., Pospieszny Ł., Cwaliński M., Niebieszczański J., Stróżyk M. 2013. Modelowe badania nieinwazyjne obszarów leśnych – Las Krotoszyn. Z badań nad przemianami krajobrazu kulturowego w pradziejach Wielkopolski. Fontes Archaeologici Posnanienses 49, 157-175.

Horváth T., Dani J., Pető Á., Pospieszny Ł., Svingor É. S. 2013. Multidisciplinary Contributions to the Study of Pit Grave Culture Kurgans of the Great Hungarian Plain. In V. M. Heyd, G. Kulcsár, V. Szeverényi (eds.), Transitions to the Bronze Age: Interregional Interaction and Socio-Cultural Change at the Beginning of the Third Millennium BC in the Carpathian Basin and Surrounding Regions. Budapest, 153-179.

Jaeger M., Pospieszny Ł. 2011. Tumulus Culture Barrows in the Polish Lowlands. The case of cemetery in Smoszew. In E. Borgna, S. Müller-Celka (eds.), Ancestral Landscapes. Burial mounds in the Copper and Bronze Ages. Lyon, 97-106.

Pospieszny Ł. 2010. The Neolithic Landscapes of the Polish Lowlands. Earthen Long-Barrows and Their Histories. In Å. M. Larsson and L. Papmehl-Dufay (eds.), Uniting Sea II. Stone Age Societies in the Baltic Sea Region. Uppsala, 147-170.

Pospieszny Ł. 2010. Living with Ancestors: Neolithic Burial Mounds of the Polish Lowlands. In Kiel Graduate School “Human Development in Landscapes” (eds.), Landscapes and Human Development: The Contribution of European Archaeology, Proceedings of the International Workshop “Socio-Environmental Dynamics over the last 12,000 Years: The Creation of Landscapes (1st - 4th April 2009)”. Bonn, 143-157.

Pospieszny Ł. 2009. Zwyczaje pogrzebowe społeczności kultury ceramiki sznurowej w Wielkopolsce i na Kujawach. Poznań.