Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DSC08348

Wykształcenie:
- 2011 – 2016- studia wyższe na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku archeologia
- 2016 praca magisterska pt.: „Wartosław – późnobrązowe cmentarzysko z zachodniej Wielkopolski. Wyniki badań wykopaliskowych w 2009 roku", napisana pod kierunkiem dr hab. M. Kaczmarka

Praktyka terenowa:

Lipiec – sierpień 2012
Badania wykopaliskowe w Gnieźnie, pow. gnieźnieński (Muzeum Początków Państwa Polskiego) - wczesnośredniowieczna osada.
Lipiec 2013
Badania wykopaliskowe w Mielniku, pow. siemiatycki (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) – wczesnośredniowieczne grodzisko.
Sierpień 2013
Badania wykopaliskowe w Meżyrowie, obw. winnicki, Ukraina (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) – grodzisko scytyjskie
Maj – czerwiec 2015
Badania wykopaliskowe w Gądkach, pow. poznański (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Henryka Klundera) – osada kultury przeworskiej i osada średniowieczna.
Lipiec – sierpień 2015
Badania wykopaliskowe w Beshtasheni, obw. Tsalka, Gruzja (Muzeum Narodowe w Tbilisi; Uniwersytet Warszawski) – cmentarzysko z późnej epoki brązu.
Sierpień – wrzesień 2015
Badania wykopaliskowe w Stęszewie, pow. poznański (Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza) – osada średniowieczna
Wrzesień 2015 – maj 2016
Badania wykopaliskowe w Krąplewie, pow. poznański (Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza) – osada kultury przeworskiej oraz osada średniowieczna.
Czerwiec – sierpień 2016
Badania wykopaliskowe w Dąbrówce, pow. poznański (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Henryka Klundera) – grodzisko wczesnośredniowieczne.
Październik – grudzień 2016
Badania wykopaliskowe na terenie Puszczy Białowieskiej, stan. Obołonie (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) – osada średniowieczna. Udział w badaniach powierzchniowych i odwiertach na innych stanowiskach na terenie Puszczy.
Marzec – kwiecień 2017
Badania powierzchniowe w ramach grantu NCN „Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Puszczy Białowieskiej” (Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Instytut Archeologii i Etnologii PAN).
Kwiecień – maj 2017
Badania wykopaliskowe w Opalenicy, pow. nowotomyski (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Henryka Klundera) – osada późnośredniowieczna.
Maj – sierpień 2017
Badania wykopaliskowe w Poznaniu, na Śródce (Pracownia Archeologiczno- Konserwatorska Henryka Klundera) – cmentarzysko oraz osada wczesnośredniowieczna.
Sierpień 2017
Badania wykopaliskowe w Puszczy Białowieskiej, stan. Wilczy Jar (Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Instytut Archeologii i Etnologii PAN) – pradziejowe miejsce kultu.
Wrzesień – październik 2017
Badania wykopaliskowe w Puszczy Białowieskiej, stan. Sacharewo (Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Instytut Archeologii i Etnologii PAN) – kurhan z okresu rzymskiego.
Październik 2017
Badania wykopaliskowe w Puszczy Białowieskiej, stan. Podcerkiew (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) – osada pradziejowa.
Listopad 2017
Badania wykopaliskowe w Puszczy Białowieskiej, stan. Jaźwinka, Białoruś (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) – pradziejowy kurhan.
Marzec 2018
Badania powierzchniowe w ramach grantu NCN „Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Puszczy Białowieskiej” (Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Instytut Archeologii i Etnologii PAN).
Kwiecień – lipiec 2018
Współkierowanie badaniami wykopaliskowymi w Surażu, pow. białostocki (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) – osada i cmentarzysko wczesnośredniowieczne; osada późnośredniowieczna i nowożytna.

Sierpień – wrzesień 2018
Współkierowanie badaniami wykopaliskowymi w Puszczy Białowieskiej, stan. Teremiski (Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Instytut Archeologii i Etnologii PAN) – pradziejowe i wczesnośredniowieczne osady.
Wrzesień 2018
Współkierowanie badaniami wykopaliskowymi w Puszczy Białowieskiej, stan. Teremiski (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) – nowożytny kopiec produkcyjny.
Wrzesień – listopad 2018
Badania wykopaliskowe i nadzory podczas inwestycji gazociągowej Wyszki – Bielsk Podlaski, pow. bielski (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) – pradziejowa i wczesnośredniowieczna osada.
Październik 2018
Badania wykopaliskowe w Puszczy Białowieskiej, stan. Podcerkiew (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) – kurhan z okresu rzymskiego.
Marzec 2019
Badania powierzchniowe w ramach grantu NCN „Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Puszczy Białowieskiej” (Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Instytut Archeologii i Etnologii PAN).
Kwiecień 2019
Badania wykopaliskowe w Kaliszankach, pow. wągrowiecki – cmentarzysko wielbarskie.
Lipiec 2019
Badania wykopaliskowe w Puszczy Białowieskiej, stan. Sacharewo (Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Instytut Archeologii i Etnologii PAN) – osada pradziejowa.

Bibliografia:
J.Mizerka, XIX-wieczne materiały z cmentarzyska w Wartosławiu, [w]: A. Krzyszowski (red.) Nekropola z późnej epoki brązu Wartosław-Biezdrowo-Zakrzewo, Poznań 2019.

J.Mizerka, Wyniki badań archeologicznych z 2009 roku, [w]: A. Krzyszowski (red.) Nekropola z późnej epoki brązu Wartosław-Biezdrowo-Zakrzewo, Poznań 2019.
D. Krasnodębski, H. Olczak, J. Mizerka, K. Niedziółka. 2019. The alleged burial mounds from the late Roman Period at the Sacharewo Forestry Site 3, Białowieża Primeval Forest, Światowit LVII.

D. Krasnodębski, А. Ткачоў, J. Mizerka, S. Velent. 2019. Archeologiczne badania w oddziale 805, na stanowisku Jaźwinka 1, na terenie Narodowego Parku "Puszcza Białowieska", w roku 2017, Materiały i prace Narodowego Parku Puszczy Białowieskiej.

D. Krasnodębski, J. Mizerka, in print. Znalezisko późnorzymskiej fibuli na wczesnośredniowiecznym grodzisku w Zbuczu k. Hajnówki –kontynuacja tradycji czy przypadkowa zguba, Wiadomości Archeologiczne.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Główne obszary zainteresowań:
- teoria i metodologia archeologii;
- problematyka związana z tzw. „sztuką” pradziejową z obszaru Europy;
- wczesne średniowiecze na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej;
tereny prowincji rzymskich w południowo-wschodniej Europie (Bizancjum).

Artykuły w czasopismach:
Głód A. (2018). Interpretacja stanowisk prahistorycznych Niaux i La Vache w Pirenejach jako „miejsc pamięci” i „krajobrazu pamięci”. Folia Praehistorica Posnaniensia, 23, 61-80.
Głód A., Danielewski M., Wrzesiński J. Sharpening stones, beads, spindle whorls and other stone artefacts from an early-medieval stronghold in Grzybowo. Historia Slavorum Occidentis, 2(21), 116-139.

Udział w projektach:
„Synkretyzm kultury starobułgarskiej a świat Bizancjum”- Polsko-bułgarski wspólny projekt badawczy na lata 2018-2020
„Gród w Grzybowie i jego zaplecze osadnicze w kontekście pogłębionych badań interdyscyplinarnych”- 2018-2020

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

https://www.researchgate.net/profile/Lukasz_Pospieszny
ORCID: 0000-0003-4676-5802
ResearcherID: B-9388-2016

Archeolog, specjalizuje się w badaniach europejskich społeczeństw z neolitu i wczesnej epoki brązu.

Studia magisterskie w latach 2002-2007 w Instytucie Prahistorii (obecnie Wydział Archeologii) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zmieniona wersja pracy magisterskiej została opublikowana w 2009 r. pt. „Zwyczaje pogrzebowe społeczności kultury ceramiki sznurowej w Wielkopolsce i na Kujawach”. W latach 2007-2012 doktorant i wykładowca studium podyplomowego „Ochrona i Zarządzanie Dziedzictwem Archeologicznym” w IP UAM. Stypendysta Rządu Duńskiego (2005-2006), Instytutu Szwedzkiego w Sztokholmie (2009-2010) oraz Muzeum Narodowego w Kopenhadze (2009). W 2012 roku obronił pracę doktorską pt. „Praktyki ceremonialne w III tys. przed Chr. na Niżu w międzyrzeczu Odry i Wisły” (promotor: prof. dr hab. Janusz Czebreszuk; recenzenci: prof. dr hab. Aleksander Kośko, UAM i prof. dr hab. Johannes Müller, Uniwersytet Chrystiana Albrechta w Kilonii). W latach 2012-2013 odbywał staż podoktorski na Uniwersytecie w Goeteborgu. Od listopada 2013 r. zatrudniony Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu a od stycznia 2019 r. także na Uniwersytecie Bristolskim, w ramach Stypendium Indywidualnego Marii Skłodowskiej-Curie. W 2018 r. wyróżniony „Stypendium dla wybitnych młodych naukowców” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Projekty badawcze (wybrane)

1. „Multi-isotopic tracing of human and animal mobility in lowland Europe” (2019-2021), finansowany przez Komisję Europejska w ramach Stypendium Indywidualnego Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA IF nr 798894, ISOPATH); jednostka realizująca: University of Bristol (Wielka Brytania).

2. “The role of halophytes as a source of bioavailable strontium: a case study from Kuyavia, Poland” (2018), finansowany przez Association for Environmental Archaeology (Small Research Grant, kierownik)

3. „Megalityczny grobowiec kultury amfor kulistych z Kierzkowa na Pałukach. Milczący świadek kultu przodków w epoce kamienia” (2016-2018), finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach konkursu Narodowego Instytutu Dziedzictwa (program Dziedzictwo kulturowe; priorytet 5; Ochrona zabytków archeologicznych) (nr 00728/16; kierownik: mgr Szymon Nowaczyk, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie).

4. „Rozkwit czy upadek? Społeczeństwa Kujaw od końca późnego neolitu do początków środkowej epoki brązu w świetle analiz archeologicznych i specjalistycznych” (2015-2018), finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki – konkurs SONATA (nr 2014/15/D/HS3/01304, kierownik).

5. „Travels, transmissions and transformations in the 3rd and 2nd millennium BC in northern Europe: the rise of Bronze Age societies” (2012-2013), finansowany ze środków ERC Advanced Grant FP7 (nr 269442; Principal Investigator: prof. Kristian Kristiansen, Göteborgs universitet).

6. „Landscapes Of Complexity: The Politics Of Social, Economic & Ritual Transformations In Bronze Age Hungary” (2012), finansowany przez Wenner-Gren Foundation (nr ICRG-109; Principal Investigators: dr Gabriella Kulcsár, Hungarian Academy of Sciences, Research Centre for the Humanities Institute of Archaeology, prof. Timothy K. Earle, Northwestern University, USA).

7. „Praktyki ceremonialne w III tys. przed Chr. na Niżu w międzyrzeczu Odry i Wisły” (2009-2012), finansowany ze środków grantu promotorskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr N N109 287 137; kierownik: prof. dr hab. Janusz Czebreszuk, UAM).

Publikacje (wybrane)

Malmström H., Günther T., Svensson E. M, Juras A., Fraser M., Munters A. R., Pospieszny Ł., Tõrv M., Lindström J., Götherström A., Storå J., Jakobsson M. 2019. The genomic ancestry of the Scandinavian Battle Axe Culture people and their relation to the broader Corded Ware horizon. Proceedings of the Royal Society B 286(1912), 20191528.

Cramp L. J. E., Król D., Rutter M., Heyd V., Pospieszny Ł. 2019. Analiza pozostałości organicznych z ceramiki kultury rzucewskiej z Rzucewa. Badania wstępne. Pomorania Antiqua XXVIII, 245-259.

Schroeder H., Margaryan A., Szmyt M., Theulot B., Włodarczak P., Rasmussen S., Gopalakrishnan S., Szczepanek A., Konopka T., Jensen T. Z. T., Witkowska B., Wilk S., Przybyła M. M., Pospieszny Ł., Sjögren K.-G., Bełka Z., Olsen J., Kristiansen K., Willerslev E., Frei K. M., Sikora M., Johannsen N. N., Allentoft M. E. 2019. Unraveling ancestry, kinship, and violence in a Late Neolithic mass grave. Proceedings of the National Academy of Sciences, 116(22), 10705-10710.

Szczepanek A., Bełka Z., Jarosz P., Włodarczak P., Pospieszny Ł., Dopieralska J., Frei K. M., Górski J., Hozer M., Mazurek M. 2018. Understanding Final Neolithic communities in south-eastern Poland: New insights on diet and mobility from isotopic data. PLoS ONE 13(12): e0207748.

Kufel M., Pospieszny Ł. 2018. Rethinking the absolute chronology of South-Eastern Balkans in the later half of the 5th and the 4th millennium BC, In S. Dietz, F. Mavridis, Ž. Tankosić, T. Takaoğlu (eds.), Communities in Transition: The Circum-Aegean Area in the 5th and 4th Millennia BC. Oxford, 148-154.

Kristiansen K., Allentoft M. E., Iversen R., Johannsen N., Kroonen G., Pospieszny Ł., Price T. D., Sjögren K.-G., Sikora M., Willerslev E. 2017. Re-theorizing mobility and the formation of culture and language among the Corded Ware Cultures in Europe. Antiquity 91(356), 334-347.

Nowaczyk S., Pospieszny Ł., Sobkowiak-Tabaka I. (red.) 2017. Megalityczny grobowiec kultury amfor kulistych z Kierzkowa na Pałukach. Milczący świadek kultu przodków z epoki kamienia, Biskupińskie Prace Archeologiczne nr 12, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Biskupin.

Pospieszny Ł., Sobkowiak-Tabaka I., Price T. D., Frei K. M., Hildebrandt-Radke I., Kowalewska-Marszałek H., Krenz-Niedbała M., Osypińska M.,

Stróżyk M., Winiarska-Kabacińska M. 2015. Remains of a late Neolithic barrow at Kruszyn. A glimpse of ritual and everyday life in early Corded Ware societies of the Polish Lowland. Praehistorische Zeitschrift 90 (1-2), 185-213.
Pospieszny Ł. 2015. Freshwater reservoir effect and the radiocarbon chronology of the cemetery in Ząbie, Poland. Journal of Archaeological Science 53, 264-276.

Allentoft et al. 2015. Population genomics of Bronze Age Eurasia, Nature 522 (7555), 167-172.

Czebreszuk J., Jaeger M., Pospieszny Ł., Cwaliński M., Niebieszczański J., Stróżyk M. 2013. Modelowe badania nieinwazyjne obszarów leśnych – Las Krotoszyn. Z badań nad przemianami krajobrazu kulturowego w pradziejach Wielkopolski. Fontes Archaeologici Posnanienses 49, 157-175.

Horváth T., Dani J., Pető Á., Pospieszny Ł., Svingor É. S. 2013. Multidisciplinary Contributions to the Study of Pit Grave Culture Kurgans of the Great Hungarian Plain. In V. M. Heyd, G. Kulcsár, V. Szeverényi (eds.), Transitions to the Bronze Age: Interregional Interaction and Socio-Cultural Change at the Beginning of the Third Millennium BC in the Carpathian Basin and Surrounding Regions. Budapest, 153-179.

Jaeger M., Pospieszny Ł. 2011. Tumulus Culture Barrows in the Polish Lowlands. The case of cemetery in Smoszew. In E. Borgna, S. Müller-Celka (eds.), Ancestral Landscapes. Burial mounds in the Copper and Bronze Ages. Lyon, 97-106.

Pospieszny Ł. 2010. The Neolithic Landscapes of the Polish Lowlands. Earthen Long-Barrows and Their Histories. In Å. M. Larsson and L. Papmehl-Dufay (eds.), Uniting Sea II. Stone Age Societies in the Baltic Sea Region. Uppsala, 147-170.

Pospieszny Ł. 2010. Living with Ancestors: Neolithic Burial Mounds of the Polish Lowlands. In Kiel Graduate School “Human Development in Landscapes” (eds.), Landscapes and Human Development: The Contribution of European Archaeology, Proceedings of the International Workshop “Socio-Environmental Dynamics over the last 12,000 Years: The Creation of Landscapes (1st - 4th April 2009)”. Bonn, 143-157.

Pospieszny Ł. 2009. Zwyczaje pogrzebowe społeczności kultury ceramiki sznurowej w Wielkopolsce i na Kujawach. Poznań.

 

mgr Jakub Mugaj

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ur. 14. marca 1976 r.
tel. 604 93 77 10


STATUS NAUKOWY
Temat i dziedzina pracy magisterskiej: Wczesnośredniowieczna osada w Zawadzie, stan. 1,
pow. Zielona Góra (archeologia)
Data egzaminu magisterskiego: czerwiec 2002 r.
Promotor pracy magisterskiej dr hab. Jerzy Lodowski

Temat i dziedzina pracy magisterskiej (II kierunek): Wpływy kryzysów finansowych na notowania indeksów Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Data egzaminu magisterskiego: wrzesień 2002 r.
Promotor pracy magisterskiej: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga

Temat pracy doktorskiej: Rozwój osadnictwa w starszych fazach wczesnego średniowiecza (VI-X w.) na obecnym pograniczu dolnośląsko-łużycko-wielkopolskim
Data nadania stopnia doktora: listopad 2014 r.
Promotor dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UWr

Od listopada 2015 roku zatrudniony na etacie adiunkta (w ramach realizacji stażu podoktorskiego) w Ośrodku Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu

DOROBEK NAUKOWY I DYDAKTYCZNY

Redakcje książek i czasopism


• 2008 – redaktor naukowy: Ad Oderam fluvium. Księga dedykowana pamięci Edwarda Dąbrowskiego, Zielona Góra 2008;
• 2010 – współredaktor naukowy: Z otchłani wieków, Archeologia Lubuska, z. 1-4, Zielona Góra 2010;
• 2012 – redaktor naukowy: Nowiniec, stan. 2 – wczesnośredniowieczne grodzisko na pograniczu śląsko-łużyckim w świetle badań interdyscyplinarnych, Zielona Góra 2012;
• 2013 – współredaktor naukowy: Obwodnica Sulechowa, woj. lubuskie. Badania archeologiczne na stanowiskach 10, 25, 26, 27, 28, tom I, red. B. Gruszka, A. Jaszewska, S. Kałagate, Zielona Góra ;
• 2014 – redaktor naukowy: Wczesnośredniowieczna osada w Zawadzie, stan. 1, gm. Zielona Góra. Studia interdyscyplinarne, Zielona Góra 2014;
• 2015 – redaktor naukowy: Osada z połowy VII i początku VIII wieku w Mozowie, stan. 23. Źródła archeologiczne i środowiskowe, Monografie Wczesnośredniowieczne, t. 1, red. B. Gruszka, Zielona Góra.
• 2016 – redaktor naukowy: Wczesnośredniowieczny gród w Połupinie, stan. 2. Nowe analizy i interpretacje źródeł archeologicznych i przyrodniczych, Monografie Wczesnośredniowieczne, t. 2, red. B. Gruszka, Zielona Góra
• 2009 – konsultacja naukowa: Edward Dąbrowski, Wczesnośredniowieczny system obronny Krosna Odrzańskiego w świetle przekazów Kroniki Thietmara, Krosno Odrzańskie 2008;
• członek komitetu redakcyjnego czasopisma Archeologia Środkowego Nadodrza


Konferencje i wykłady


• II Polsko-Niemieckie Spotkania Archeologiczne, Odra – przeszkoda czy pomost w ekspansji kulturowej?, autor referatu: Nowiniec, stanowisko nr 2 – ponownie odkryte grodzisko (?) w strefie Tornow-Klenica, Dychów 29 IV-1 V 2004;
• IV Polsko-Niemieckie Spotkania Archeologiczne, Współczesnymi drogami w przeszłość?, autor referatu: Wczesnośredniowieczna osada w Sulechowie, stan. 28. Wyniki badań. Dychów 29 IV-1 V 2005;
• I Sympozjum Archeologii Środowiskowej, współautor wraz z Zbigniewem Celką, sesja posterowa: Wykorzystanie fotografii lotniczej i geografii roślin do lokalizacji stanowisk archeologicznych na przykładzie kompleksu osadniczego Zawada-Przytok, pow. zielonogórski. Koszęcin 19-22 X 2005;
• V Polsko-Niemieckie Spotkania Archeologiczne?, autor referatu: Jeden duży obiekt czy kilka małych? O wczesnośrednio-wiecznym budownictwie z wybranych stanowisk województwa lubuskiego. Zarys problematyki. Lebus 7-9 XII; 2006;
• VI Polsko-Niemieckie Spotkania Archeologiczne?, autor referatu: Ogień żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony, Uwagi na temat funkcji i zastosowania prażnic we wczesnym średniowieczu na terenie Środkowego Nadodrza, Garbicz 5-6 VI 2008;
• XVI Śląskie Spotkania Archeologiczne, współautor z Ewą Lisowską, Piotrem Gunią, Wyroby kamienne z wczesnośredniowiecznej osady w Zawadzie, stan. 1, pow. zielonogórski, Karłów 27-29 V 2009;
• Konferencja z okazji 50 lat Archeologii Lubuskiej, Okres wczesnego średniowiecza, Zielona Góra 16 IX 2010
• Cyfrowa przeszłość. Standardy digitalizacji dziedzictwa archeologicznego?, autor referatu: Zastosowanie fotogrametrii w archeologii na wybranych przykładach, Warszawa 8-10 XI 2010;
• VII Polsko-Niemieckie Spotkania Archeologiczne, Woda – żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony?, autor referatu: Domniemane bagienno-akwatyczne miejsce ofiarne z początków wczesnego średniowiecza w Stożnem, stan. 2, Janowiec 24-25 V 2012.
• wykład gościnny w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu w ramach serii wykładów PTPN nt.: Obiekt osadniczy z najstarszej fazy wczesnego średniowiecza w Stożnem, stan. 2, pow. Zielona Góra. Wstępne wyniki badań przeprowadzonych w latach 2004-2007, Poznań 16.04.2008 r.
• wykład gościnny w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego nt.: Ceramika z najstarszej fazy wczesnego średniowiecza w północno-zachodniej części Dolnego Śląska, Wrocław 09.06.2009 r.
• wykład gościnny w Instytucie Prahistorii Uniwersytetu Poznańskiego nt.: Stożne, stan. 2, woj. lubuskie. Bagienno-akwatyczne(?) miejsce ofiarne z początków wczesnego średniowiecza (2 poł. VI – 1 poł. VII w.), Poznań 19.10.2010 r.
• 3. Forum Naukowe 2012 „Nawarstwienia historyczne miast Europy Środkowej”, Kraków 15-17 listopada 2012 r., współautor z Piotrem Gunia i Piotrem Wawrzyniakiem referatu: Charakterystyka petrograficzna ceramiki ze stanowiska archeologicznego w Krakowie (Przewóz 2) – wstępne wyniki badań.
• 45. mezinárodní konference archeologie středověku na téma „Zdroje a zpracování surovin v archeologii středověku“, Kutná Hora 16.-19. září 2013 (Czechy), współautor wraz z Michałem Kara i Piotrem Gunią referatu: Ceramika tzw. rzemieślnicza ze starszych faz wczesnego średniowiecza z Wielkopolski południowo zachodniej w świetle wyników nowych badań specjalistycznych.
• VIII Sympozjum Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej „Naturalne i archeologiczno-historyczne uwarunkowania osadnictwa średniowiecznego”, Łódź-Łęczyca, 22-25 września 2014 r., współautor wraz z Anną Łuczak referatu: Przyrodnicze i socjoekonomiczne uwarunkowania lokalizacji osadnictwa wczesnośredniowiecznego w dolinie Środkowej Odry ze szczególnym uwzględnieniem osady w Zawadzie, stan. 1, woj. lubuskie.
• 8. Deutscher Archäologiekongress, 6-10 października 2014, Berlin, współautor referatu: Sozioökonomische und geografische Voraussetzungen für die Entwick­lung der frühmittelalterlichen Besiedelung an der mittleren Oder.

 

Stypendia i inne granty na badania


Stypendia
• stypendium Ministra Edukacji Narodowej w roku akademickim 2000/2001 i 2001/2002;
• stypendium dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego za wyniki w nauce w roku akademickim 2010/2011 i w 2011/2012;
• stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego (stypendium naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego” realizowanego z Poddziałania 8.2.2 POKL otrzymywane w okresie październik 2011 – wrzesień 2012 r.);
• stypendium Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2012/2013 i 2013/2014;
• stypendium naukowego dla doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach projektu „Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni” otrzymywane w roku akademickim 2012/2013;


Granty


• 2000-2001 – udział w międzynarodowym, interdyscyplinarnym projekcie: Średniowieczna warownia rycerza-rabusia Czarnego Krzysztofa w świetle badań archeologicznych i historycznych finansowanym przez Fundację Pro Archaeologia Saxoniae, Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Projekt zakończony popularnonaukową publikacją oraz wystawą w Bolesławcu i Siegburgu;
• 2011 – kierownik, grantu MKiDN (nr wniosku 2376/11). Tytuł projektu: Opracowanie i publikacja wyników badań archeologicznych przeprowadzonych na wczesnośredniowiecznym grodzisku w Nowińcu, stan. 2, gm. Lubsko, woj. lubuskie. Grant zakończony publikacją wyników badań: Nowiniec, stan. 2 – wczesnośredniowieczne grodzisko na pograniczu śląsko-łużyckim w świetle badań interdyscyplinarnych, red. B. Gruszka, Zielona Góra. Nr umowy 02376/11/FPK/NID, kwota dofinansowania 45 000 zł.
• 2012 udział w grancie dofinansowanym przez MKiDN realizowanego za pośrednictwem Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Tytuł projektu: Badania archeologiczne na stanowiskach nr 10, 25, 26, 27, 28 w Sulechowie woj. lubuskie tom I. Nr umowy 01793/13/FPK/NID, kwota dofinansowania 71 000 zł
• 2012-2013 – kierownik grantu dofinansowanego przez MKiDN realizowanego za pośrednictwem Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Tytuł projektu: Interdyscyplinarne opracowanie i publikacja wyników badań archeologicznych wczesnośredniowiecznego (IX-X/XI w.) stanowiska w Zawadzie, pow. zielonogórski (nr umowy 1810/13). Nrumowy 01810/13/FPK/NID, kwota dofinansowania 52 000 zł.
• 2013-2015 – kierownik grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (program PRELUDIUM 3). Tytuł projektu: Rekonstrukcja wczesnośredniowiecznego warsztatu garncarskiego na obszarze Środkowego Nadodrza (nr UMO-2012/05/N/HS3/01425), opiekun naukowy prof. Piotr Gunia.
• 2015 – kierownik grantu dofinansowanego przez MKiDN realizowanego za pośrednictwem Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Tytuł projektu: Opracowanie wyników archiwalnych badań wczesnośredniowiecznego grodziska w Połupinie, stan. 2, woj. lubuskie. Nr umowy 5156/15/FPK/NID z 30 marca 2015, kwota dofinansowania 47 100 zł.
• 2015-2016 – kierownik grantu dofinansowanego przez MKiDN realizowanego za pośrednictwem Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Tytuł projektu: Opracowanie wyników badań wczesnośredniowiecznego kompleksu osadniczego w Grodziszczu, pow. świebodziński, woj. lubuskie. Nr umowy 5149/15/FPK/NID z 8 kwietnia 2015, kwota dofinansowania 61 000 zł.
• 2016 – kierownik grantu dofinansowanego przez MKiDN realizowanego za pośrednictwem Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Tytuł projektu: Kompleksowe, nieinwazyjne rozpoznanie wczesnośredniowiecznego kompleksu osadniczego w Klenicy, woj. lubuskie. Nr wniosku 76544/15, kwota dofinansowania 50 700 zł.
• 2015-2018 – staż podoktorski finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (program FUGA 4) realizowany w Ośrodku Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, oddziałw Poznaniu. Program badań: Wczesnośredniowieczne osadnictwo grodowe w części dorzecza środkowej Odry do połowy XI wieku w studiach archeologicznych, opiekun naukowy dr hab. Michał Kara, prof. PAN. Kwota finansowania 467 400 zł.


Dydaktyka


• udział w prowadzeniu Warsztatów Młodego Archeologa zorganizowanych przez Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich oddział lubuski oraz Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Świdnicy, w ramach obchodów 50-lecia Archeologii Lubuskiej, projekt finansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Świdnica k/Zielonej Góry, wrzesień 2010 roku. W zajęciach brało udział około 500 dzieci w wieku szkolnym (2 dni);
• udział w projekcie „Z zabawy nauka, czyli bawmy się ucząc” realizowanym w Szkole Podstawowej nr 21 w Zielonej Górze w latach 2007/2008. Projekt finansowany z programu „Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim;
• zajęcia dydaktyczne z zakresu pradziejów ziem polskich przeprowadzone w Instytucie Historii Uniwersytetu Wrocławskiego (1 rok studiów dziennych) w roku akademickim 2010/2011.
• prowadzenie kilkunastu plenerowych wykładów dotyczących popularyzacji archeologii, prowadzonych w ramach programu „Ożywianie zielonogórskiego deptaka” finansowanego przez Prezydenta Zielonej Góry (2012-2014).
• udział i organizacja pikniku archeologicznego w Przytoku, gm. Zabór 20.10.2013 roku. W ramach pikniku odbyła się prelekcja dotycząca wczesnośredniowiecznego grodziska w tej miejscowości, stan. 1 (historia odkrycia, przebieg i wyniki badań archeologicznych, prezentacja znalezisk) oraz piesza wycieczka na stanowisko. W akcji wzięło udział około 50 osób z Przytoku i okolicznych wsi.
• wykład otwarty w Katedrze Archeologii i Cywilizacji Starożytnych Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW, tytuł wykładu: Nieinwazyjne metody badawcze jako narzędzie pracy archeologa, 1 grudnia 2015 roku, Bydgoszcz.


INNE OKOLICZNOŚCI WAŻNE DLA OCENY DOROBKU
• laureat konkursu pod patronatem Prezydenta RP „Primus Inter Pares” na najlepszego studenta wrocławskich wyższych uczelni w roku akademickim 2001/2002 (Warszawa 2002).
• srebrna odznaka „Za opiekę nad zabytkami” przyznana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Zielona Góra, wrzesień 2010);
• półroczny pobyt w Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou na Uniwersytecie Karola w Pradze w roku akademickim 2001/2002;
• członek Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich (SNAP)
• członek Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej (SAŚ)
• znajomość języka czeskiego i angielskiego w stopniu komunikatywnym


GŁÓWNE ZAINTERESOWANIA I NURTY BADAWCZE
• archeologia wczesnego średniowiecza Słowiańszczyzny Zachodniej;
• przemiany osadnicze u schyłku starożytności i wczesnego średniowiecza;
• początki budownictwa grodowego;
• badania interdyscyplinarne nad wczesnośredniowiecznym warsztatem garncarskim;
• zastosowanie analiz GIS i metod nieinwazyjnych w studiach osadniczych;
• archeologia środowiskowa;
• podstawy gospodarcze wczesnośredniowiecznych mieszkańców Zachodniej Polski;
• metody datowania

Publikacje